(+84) 463.28.7979

Thiết lập Excel 2007 luôn luôn lưu với định dạng Excel 2003


Khi bạn làm việc với Excel 2007 thì mỗi khi bạn lưu một tập tin thì mặc định sẽ được lưu dưới dạng .xlsx và như vậy khi bạn gửi tập tin này cho khách hàng của bạn đang sử dụng với bộ Office 2003 thì lúc đó họ sẽ không thể mở tập tin bạn vừa gửi.

Với vài thao tác nhỏ sau sẽ giúp bạn có thể luôn luôn lưu tập tin Excel với định dạng Office 2003.

Click vào nút Office và bạn chọn Excel Option ở phía bên dưới góc trái của menu đổ xuống.

Bạn click vào thẻ Save, và sau đó thay đổi tại ô “Safefe files in this format” với “Excel 97-2003 Workbook”.

Bây giờ bạn sẽ không lo lắng trong việc gửi file tới khách hàng của bạn mà không phù hợp với định dạng của bộ Office 2003.

Hoàng Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *