(+84) 463.28.7979

Thiết lập màu cho Office 2007 bằng cách hack Registry


Chúng tôi đã viết trước đây về cách làm thế nào để thiết lập màu sắc cho chương trình Office2007 từ đó màu xanh mặc định khủng khiếp, nhưng bạn cũng có thể thiết lập nó với việc hack registry để nhanh chóng hoặc thậm chí thông qua chính sách nhóm trên mạng của bạn, vì vậy chúng tôi sẽ giới thiệu ở đây.

Tất nhiên đó là đơn giản hơn nhiều chỉ cần thiết lập cácmàu sắc bằng cách sử dụng giao diện đồ họa, nhưng nếu bạn như tôi bạn đang lưu một danh sách hack registry mà bạn áp dụng cho tất cả các máy mới, vì vậy nó rất có ích.

Thiết lập Registry thủ công

Mở regedit.exe thông qua start menu Search hoặc hộp thoại Run.

Thay-doi-mau-office

Và sau đó bạn tìm đến khoá sau:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Common

Tìm khóa trên phía bên phải tay Theme và đặt nó vào một trong các giá trị này, tùy thuộc vào màu sắc mà bạnmuốn:

  • Blue: 1
  • Silver: 2
  • Black: 3

Sau đó đóng lại của sổ Registry và như vậy bạn đã hoành thành.

Sử dụng Group Policy Template

Nếu bạn đang sử dung trên một mạng công ty và muốn thiết lập màu sắc trên tất cả các máy tính trên mạng của bạn, bạn có thể sử dụng mẫu ADM tùy chỉnh cho Group Policy, được tạo ra bởi người đọc Hazk tuyệt vời của chúng tôi.

CLASS USER
CATEGORY “Custom Office 2007 Config”
POLICY “Color Scheme”
KEYNAME “Software\Microsoft\Office\12.0\Common”
EXPLAIN “Allows you to control the Office 2007 Colour Scheme.”
PART “Pick the colour from the list” TEXT
END PART
PART “Color” DROPDOWNLIST
REQUIRED
VALUENAME “Theme”
ITEMLIST
NAME “Blue” VALUE NUMERIC 1
NAME “Silver” VALUE NUMERIC 2
NAME “Black” VALUE NUMERIC 3
END ITEMLIST
END PART
END POLICY
END CATEGORY

Tôi chỉ giả định rằng bạn biết cách làm thế nào để Import nó nếu bạn là một dân IT.

Tải file Hack Registry

Đơn giản bạn chỉ cần tải về,giải nén, sau đó kích đúp vào file.Reg với màu sắc màbạn muốn.

Download SetOffice2007Color registry hacks

Theo Tin Công Nghệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *