(+84) 463.28.7979

Thiếu Google, giới khoa học Trung Quốc khó tìm tài liệu


Có thể sẽ không có xung đột trên lĩnh vực khoa học giữa Google và Trung Quốc tuy nhiên, mâu thuẫn giữa đôi bên sẽ tạo nên những hậu quả bất lợi đối với các nhà nghiên cứu trong nước.

GoogleChina

Theo điều tra của kênh Nature News thì 84% các nhà khoa học Trung Quốc cho rằng không truy cập được Google đồng nghĩa với tiến trình làm việc của họ sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Cũng tương tự các nhà khoa học Mỹ, họ sử dụng Google và Google Scholar để tìm kiếm các tài liệu và thông tin liên quan đến công việc. “Làm công tác nghiên cứu mà không có Google thì giống như sống mà không có điện”, theo lời 1 nhà khoa học Trung Quốc phát biểu trước Nature News.

Vào tháng 1 vừa qua, Google đã thông báo ngừng chấp hành các quy tắc kiểm duyệt mà chính phủ Trung Quốc đã đề nghị sau khi hàng loạt máy chủ của Google bị tấn công. Dường như công ty có trụ sở chính tại Mountain View này sẽ bị hất cẳng ra khỏi Trung Quốc từ vị thế hiện tại. Ngay khi thông báo của Google được đưa ra, Robin Sloan – một blogger truyền thông của Snarkmarket đã suy nghĩ về khả năng phân chia làm 2 thế giới Internet. Sloan nói: “Liệu mạng lưới Internet của Trung Quốc có phát triển lớn mạnh và song song hay không? Họ đang phát triển một loại Internet khác chăng?” Nếu tình hình vẫn diễn tiến theo chiều hướng này, các công ty quốc tế về khoa học có nhiều khả năng phải đối mặt với tình cảnh khó khăn trong tìm kiếm và trao đổi thông tin.

Theo TT/Wired.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>