(+84) 463.28.7979

Thị phần Windows giảm mạnh trong T8, Mac & Android tăng


Thống kê 08/2011 từ trang Chitika Insights cho thấy hệ điều hành Windows của Microsoft tuy vẫn đứng đầu bảng với hơn 78% nhưng so với tháng 07/2011, nó đã có mức giảm mạnh nhất từ trước đến nay là 0,767%. Trong khi đó các hệ điều hành khác như Mac, iOS và Android đều có mức tăng. Có lẽ Apple đã khá thành công với 2 hệ điều hành Mac cho máy tính và iOS cho di động của mình, tổng thị phần của 2 hệ điều hành này gộp lại đã chiếm 15% trên tổng số thị phần hệ điều hành trên toàn cầu.

windows
Theo BGR, Chitika

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>