(+84) 463.28.7979

Thiếu nút Windows Contact từ thanh công cụ


Nhiều độc giả của chúng tôi thường phàn nàn những vấn đề có liên quan tới ứng dụng Windows contact của họ. Có vẻ như là tùy thuộc vào cách bạn cấu hình Windows Explorer, nó có thể xảy ra mà nút Windows contact truyền thống biến mất.

Nếu bạn nhận thấy rằng bạn không còn có bất kỳ các nút sau đây: New Contact, New Contact Group, Import and, tiếp tục đọc hướng dẫn này và tìm hiểu làm thế nào để đưa chúng trở lại trên thanh công cụ của bạn.

Trước tiên, khởi động Windows Contacts. Sau đó, nhấn vào Organize và chọn Properties (hình 1).

 

Trong cửa sổ Contact Properties, chọn thẻ Customize. Ở đây, bạn có thể chọn kiểu thư mục sẽ được sử dụng cho Windows Contact. Hầu hết được thay đổi tới All Items, Documents hoặc Music (hình 2).

 

Bên dưới vùng văn bản “Use this folder as a template” lựa chọn với phần tử. Click vào nó, chọn Contact và sau đó click Ok (hình 3).

 

Thanh công cụ Windows contact sẽ trở lại bình thường (hình 4).

 

Minh Tiến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *