(+84) 463.28.7979

Thủ thuật download nhanh tại Megaupload và Rapidshare


Mặc dù khó upload và download một file kích thước lớn nhưng số lượng người sử dụng 2 dịch vụ Rapidshare và Megaupload vẫn đông … như kiến, và vẫn thông dụng hơn một số dịch vụ khác như Mediafire. Ngay cả trang Megaupload cũng có hẳn giao diện tiếng Việt để người dùng dễ sử dụng.

Tuy nhiên, nếu chỉ sử dụng một tài khoản miễn phí và download theo cách thức thông thường thì hiệu quả chẳng là bao, và bạn sẽ tốn rất nhiều thời gian để download một file thậm chí là bé tí về máy. Hãy sử dụng thủ thuật sau để đơn giản hóa quá trình này.

Chú ý: Thủ thuật chỉ áp dụng cho những máy tính kết nối ADSL với địa chỉ IP động (giống như hầu hết các quán Net và mạng ADSL gia đình) bởi cơ chế của nó là thay đổi liên tục địa chỉ IP.

1. Từ Start -> Run, gõ cmd rồi Enter.

2. Gõ ipconfig /flushdns và nhấn Enter.

3. Gõ ipconfig /release và nhấn Enter.

4. Gõ ipconfig /renew và nhấn Enter. Khi đó máy tính của bạn sẽ có một địa chỉ IP mới từ nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP).

5. Tiếp tới, xóa bộ nhớ tạm (cache) và cookies của trình duyệt. Với IE7, từ Tools – Internet Options – Browsing history – Delete – Cookies (và History).

6. Thử download lại các file của Rapidshare hoặc Megaupload.

Sưu tầm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *