(+84) 463.28.7979

Thư từ Tim Cook: Apple sẽ không thay đổi thời hậu Steve Jobs


Sau khi Steve Jobs thôi giữ chức tổng giám đốc điều hành (CEO) của Apple, Tim Cook được lựa chọn làm người thay thế và ngay lập tức ông đã gửi một lá thư (email) ra mắt tới ban giám đốc và hơn 45 ngàn nhân viên của Apple. Trong email này, Tim Cook đã bày tỏ sự tôn trọng đối với Steve Jobs, nhận xét về chức vụ mới mà ông sẽ giữ trọng trách cũng như hướng đi của Apple thời hậu Steve Jobs. Ông nhận xét “gia nhập Apple là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời ông, quan trọng hơn ông được làm việc cùng với Steve Jobs và các cộng sự tại Apple trong hơn 13 năm qua”. Tim cũng dành những lời lẽ tôn trọng cho Steve Jobs vì những cống hiến cho Apple như “nhà lãnh đạo tài ba” hay “một con người thông thái”… Quan trọng hơn cả, Apple thời hậu Steve Jobs sẽ không thay đổi và vẫn đi trên con đường mà Steve Jobs cũng như Apple đã vạch ra. “Tôi tôn trọng những giá trị truyền thống và nguyên tắc đã tạo nên một Apple rất riêng. Steve đã xây dựng một công ty với một văn hóa riêng, không giống bất cứ đối thủ nào khác và sẽ mãi là như thế – nó nằm trong ADN của Apple”. Cuối cùng, Tim cho biết sẽ rất nỗ lực và cố gắng với vai trò mới tại Apple.

Tim Cook

Team:

I am looking forward to the amazing opportunity of serving as CEO of the most innovative company in the world. Joining Apple was the best decision I’ve ever made and it’s been the privilege of a lifetime to work for Apple and Steve for over 13 years. I share Steve’s optimism for Apple’s bright future.
Steve has been an incredible leader and mentor to me, as well as to the entire executive team and our amazing employees. We are really looking forward to Steve’s ongoing guidance and inspiration as our Chairman.

I want you to be confident that Apple is not going to change. I cherish and celebrate Apple’s unique principles and values. Steve built a company and culture that is unlike any other in the world and we are going to stay true to that—it is in our DNA. We are going to continue to make the best products in the world that delight our customers and make our employees incredibly proud of what they do.

I love Apple and I am looking forward to diving into my new role. All of the incredible support from the Board, the executive team and many of you has been inspiring. I am confident our best years lie ahead of us and that together we will continue to make Apple the magical place that it is.

Tim

Nguồn: BGR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *