(+84) 463.28.7979

Thương vụ Facebook mua lại Oculus giá 2 tỉ USD chính thức hoàn tất


Facebook hôm nay đã chính thức nắm quyền sở hữu Oculus VR, công ty đã phát triển nên chính kính mắt thực tế ảo Oculus Rift vốn được đánh giá cao. Thương vụ trị giá 2 tỉ USD này được hé lộ hồi tháng 3 năm nay nhưng mãi đến bây giờ nó mới chính thức khép lại vì hai bên phải còn đàm phán thêm, cộng với đó là những quy định về việc mua bán, sáp nhập theo pháp luật. Facebook và Oculus ra một phát ngôn chung cho sự kiện nói trên: “Chúng tôi rất mong đợi vào một tương lai thú vị khi cùng xây dựng nền tảng điện toán thế hệ mới và tưởng tượng lại cách mà con con người giao tiếp với nhau”. Palmer Luckey, nhà sáng lập ra Oculus, từng chia sẻ rằng kế hoạch của công ty sẽ là “khuyến khích việc sử dụng thực tế ảo trên diện rộng trong dài hạn, không phải đạt được lợi nhuận trong ngắn hạn”.

Oculus-VR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *