(+84) 463.28.7979

Tích hợp APC (Alternative PHP Cache) vào PHP5


Trong bài viết sau, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách tích hợp ứng dụng APC (Alternative PHP Cache) vào PHP5 trong hệ thống Fedora 13 (cùng với Apache2). APC là ứng dụng tối ưu hóa bộ nhớ đệm và mã PHP trung gian hoàn toàn miễn phí, với chức năng hoạt động tương đương như eAccelerator và XCache.

Lưu ý sơ bộ

Tại đây chúng ta sử dụng hệ thống Fedora 13 server với địa chỉ IP 192.168.0.100 với Apache2 và PHP5 đã được cài đặt, hoạt động bình thường. Thư mục tài liệu gốc mặc định của Apache là /var/www/html, với hệ thống của bạn, có thể sử dụng bất cứ vhost nào, nhưng phải chỉnh lại đường dẫn tới file info.php cho phù hợp.

Kiểm tra tình trạng hiện tại của PHP5

Trước khi tiến hành cài đặt APC, chúng ta hay cùng tìm hiểu lại thông tin của PHP5. Để làm việc này, tạo file info.php trong thư mục tài liệu root /var/www/html:

vi /var/www/html/info.php

phpinfo();
?>

Sau đó, gọi file này ra trong bằng địa chỉ http://192.168.0.100/info.php:

Bạn có thể dễ dàng thấy rằng PHP 5.3.2 đã được cài đặt, nhưng APC thì không:

Nếu trong hệ thống của bạn đã có sẵn những ứng dụng PHP opcode khác như eAccelerator thì cần phải gỡ bỏ trước khi cài đặt APC:

yum remove php-eaccelerator

Sau đó khởi động lại Apache:

/etc/init.d/httpd restart

Pages: 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *