(+84) 463.28.7979

Lệnh ẩn trong lúc cài đặt Windows Server 2008


Cài đặt Windows Server 2008 là rất đơn giản và dễ dàng. Tuy nhiên, nếu có bất cứ tuỳ chỉnh nào là cần thiết trên máy chủ trước khi cài đặt xảy ra, bạn có thể gặp khó khăn để thực hiện bất kỳ tuỳ chỉnh nào như tuỳ chỉnh một số ổ đĩa mà không cần chuyển đổi hoặc lặp đi lặp lại của quá trình cài đặt.

Một lý do tại sao cài đặt Windows Server 2008 là rất dễ sử dụng là bởi vì nó được dựa trên một môi trường MINWINPC khả năng khởi động (Mini PC)​​, tương tự như môi trường Windows PE. Điều này có nghĩa rằng một số công cụ môi trường là có sẵn cho các môi trường cài đặt. Một khi người quản lý Windows được tải, bạn có thể truy cập dấu nhắc lệnh bằng cách nhấn [Shift] [F10].

Windows 2008 Server

Giao diện dòng lệnh có những điều cơ bản có sẵn trong quá trình cài đặt. Nếu ổ đĩa khác được gắn để máy chủ hoặc ổ đĩa đích đã được định dạng, một số hoạt động sao chép có thể xảy ra. Một trong những tình huống phổ biến hơn sẽ được thông qua một trình điều khiển bộ điều khiển lưu trữ.

Chồng mạng được sử dụng trong môi trường MINWINPC là giới hạn đáng kể, mặc dù các thiết bị mạng khác nhau có thể liệt kê khác nhau. Tôi đã không thành công khi thử một số thủ thuật trong một máy ảo để có được một địa chỉ IP được gán cho máy ảo trong giai đoạn này của quá trình cài đặt Windows.

Nếu ổ di động đang được sử dụng, hoạt động sao chép dữ liệu có thể được thực hiện với giao diện lệnh này trong khi cài đặt. Task Manager (taskmgr.exe) có thể được đưa ra trong thời gian của quá trình cài đặt nếu chỉ là một công cụ giáo dục để xem những gì đang xảy ra trong quá trình này, bao gồm cả tiêu thụ tài nguyên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>