(+84) 463.28.7979

Tìm hiểu Exchange 2010 Volume Snapshot Plug-in (Phần 1)


Cách thực hiện các backup và restore sử dụng pluh-in volume snapshot Exchange với Exchange Server 2010.

Bạn có thể xem thêm phần 2 tại đây:

>> Tìm hiểu Exchange 2010 Volume Snapshot (VSS) Plug-in (Phần 2)

Giới thiệu

Từ khi Exchange Server 2010 SP1 được ra mắt và các quản trị, nhà tư vấn Exchange bắt đầu triển khai Exchange 2007 trên những server nền tảng Windows Server 2008, có nhiều lời phàn nàn và cả sự thất vọng về khả năng thực hiện các backup Exchange-aware và khôi phục sử dụng Windows Server Backup.

Những tổ chức nhỏ và trung bình (SMORGs) là những người cảm thấy bị bỏ rơi khi không còn được cung cấp những giải pháp backup tự nhiên cho Exchange 2007 SP1 trên Windows Server 2008. Các tổ chức lớn (LOGRs) không thật sự quan tâm bởi vì họ sử dụng một giải pháp backup như Microsoft Data Protection Manager (DPM) hoặc một giải pháp khác được một bên thứ ba cung cấp.

Nhóm phát triển Exchange Product đã nhận được những phản hồi không tốt về vấn đề này và họ đã giải thích, tại sao không giống trường hợp Exchange 2007 RTM và những phiên bản trước của Exchange Server, khi họ quyết định không đưa plug-in Exchange-aware vào Exchange 2007 SP1. Nhận xét từ những post và những chủ đề mà những cộng đồng Exchange đã nói, lý do cho quyết định này vẫn là chưa đủ thuyết phục. Và bây giờ đã tìm được một giải pháp.

Microsoft đã quyết định cung cấp một plug-in dựa trên VSS cho Windows Server Backup trong Windows Server 2008 sẽ cho phép người dùng thực hiện các backup Exchange-aware VSS trong Windows Server 2008. Và bài này tôi sẽ cùng bạn tìm hiểu về plug-in mới này.

Chú ý: một số phần trong bài này có thể giống với một số bài viết ở 2007 SP2. Lý do là vì plug-in giữa hai phiên bản server Exchange này khá giống nhau.

Môi trường thử nghiệm

Vì mục đích của bài viết, tôi sử dụng hai server Exchange 2010 (standard edition) chạy trên Windows Server 2008 R2. Lý do chúng chạy phiên bản Windows 2008 R2 Enterprise là vì plug-in VSS cũng làm việc với các cơ sở dữ liệu hòm thư trên các phần của server Exchange 2010 Mailboxes của Database Availability Group. Đúng vậy đấy. Bạn không cần phải mua Microsoft Data Protection Manager (DPM) hay một giải pháp backup tương tự để backup các cơ sở dữ liệu hòm thư được bảo vệ DAG nữa.

Chú ý: Mặc dù plug-in Exchange 2010 VSS có thể backup các cơ sở dữ liệu hòm thư được bảo vệ DAG, bạn cũng phải chú ý rằng bạn chỉ có thể thực hiện được backup hay khôi phục thông qua một cơ sở dữ liệu active. Điều đó có nghãi nếu một trong số các cơ sở dữ liệu hòm thư của bạn có thể fail-over đến một server khác, công việc backup tiếp theo trên server chứa những bản copy cơ sở dữ liệu active sẽ thất bại.

Như hình 1, là toàn bộ ba cơ sở dữ liệu hòm thư active trên server chúng ta sẽ backup trong bài này. Như bạn có thể thấy, mỗi cơ sở dữ liệu có hai bản copy passive.

Exchange 2010 Volume Snapshot

Hình 1: Exchange 2010 Mailbox Databases

Trong hình 2, có ba LUN và mỗi cái chứa cả cơ sở dữ liệu hòm thư và log stream tương ứng.

Exchange 2010 Volume Snapshot

Hình 2: Storage Group và Database LUNs

Như bạn có thể nhận thấy, mõi LUN được đưa đến Windows Server sử dụng các kí tự ổ đĩa. Mặc dù tôi có thể dùng mount points nếu Exchange 2010 được cài đặt trên Windows Server 2008 R2 và không phải là Windows Server 2008 SP2. Mount point hiện không được plug-in Exchange VSS hỗ trợ, khi cài đặt trên Windows Server 2008 SP2.

Pages: 1 2 3 4 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *