(+84) 463.28.7979

Tìm hiểu Windows Server 2008 Core


Một trong những tính năng khá thú vị trong Windows Server 2008 là nó có khả năng cài đặt Server Core.

Tin liên quan

>> Cài đặt Windows Server 2008 Core

>> Thiết lập thời gian trong Windows Server Core

>> Quản lý các vai trò server trong Windows 2008 Server Core

Một cài đặt Server Core cung cấp một môi trường tối thiểu cho các hoạt động vai trò Server cụ thể, giảm việc duy trì, yêu cầu quản lý và tấn công bề mặt Server. Một máy chủ chạy trên nền Server Core hỗ trợ những vai trò Server sau:

• Active Directory Domain Services (AD DS)
• Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS)
• DHCP Server
• DNS Server
• File Services
• Print Services
• Streaming Media Services
• Internet Information Services (IIS)
• Windows Virtualization

Trong Windows Server 2008, cài đặt Server Core không bao gồm đầy đủ giao diện đồ họa người dùng truyền thống (GUI).
server-core-1

Đây là, trong một cuộc cách mạng hoá của Microsoft bằng cách sẽ nhìn vào việc quản lý trên GUI, thi hành các một bước bằng cách khác như là Windows PowerShell và Microsoft Exchange Server 2007, cho phép khả năng quản lý tất cả bằng các dòng lệnh mạnh mẽ.

Hiện có một số công cụ có GUI rất có thể bạn sẽ muốn sử dụng trong Server Core. Một trong các số này bao gồm:

Task Manager

core-taskmgr-1

Notepad

core-notepad-1

Bảng thiết lập Time, Date và Time Zone

control-time-1

Pages: 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *