(+84) 463.28.7979

Tìm kiếm trong Windows 8 Consumer Preview


Bạn có thể tìm kiếm các ứng dụng, thiết lập và các tập tin trong một vài cách khác nhau trong Windows 8 Consumer Preview.

Tìm kiếm bằng cách sử dụng công cụ Tìm kiếm

Di chuyển chuột ra cạnh phải của màn hình, và sau đó nhấn vào Search sau đó gõ từ bạn muốn tìm (nếu bạn sử dụng chuột).

Nếu bạn sử dụng bàn phím và màn hình bắt đầu thì lúc này bạn chỉ cần bắt đầu gõ từ mà bạn muốn tìm.

Bạn có thể thấy nhiều Item trong ứng dụng, thiết lập và các tập tin phù hợp với từ mà bạn tìm kiếm và chuyển đổi giữa chúng để tìm thấy những gì mà bạn muốn tìm. Bạn cũng có thể chuyển sang tìm kiếm trong các ứng dụng khác mà làm việc với tìm kiếm.

Search windows 8

Hình 1: Kết quả tìm kiếm cho các ứng dụng, thiết lập và các tập tin

Nếu bạn đang ở trong một ứng dụng mà làm việc với Search, bạn sẽ thấy các kết quả tìm kiếm cho các hạng mục trong ứng dụng đó.

Tìm kiếm trong Windows Explorer

Nếu bạn muốn sử dụng các tùy chọn tìm kiếm cao cấp hơn, bạn có thể làm điều này trong Windows Explorer bằng cách sử dụng hộp tìm kiếm ở phía trên bên phải của cửa sổ. Tìm kiếm sẽ tìm trong tất cả các thư mục và thư mục con trong thư viện hoặc thư mục mà bạn đang tìm kiếm. Khi bạn chạm vào hoặc nhấp vào bên trong hộp tìm kiếm, công cụ tìm kiếm sẽ xuất hiện.

Search Windows 8 Consumer Preview

Hình 2: Kết quả tìm kiếm.

  • Tìm kiếm cho tất cả các mục có phần mở rộng tập tin cụ thể: Để tìm kiếm cho tất cả các file có phần mở rộng của tập tin cụ thể, chẳng hạn như txt, bạn có thể nhập nó như thế này: * txt.
  • Tìm kiếm tên tập tin và nội dung: Đối với địa điểm phổ biến, chẳng hạn như thư viện, tìm kiếm văn bản trong tên tập tin, nội dung và thuộc tính (chẳng hạn như thẻ). Nếu bạn đang tìm kiếm ở vị trí như vậy, bạn có thể sử dụng từ khoá đặc biệt nếu bạn muốn tìm kiếm tên tập tin duy nhất và không phải là nội dung tập tin. Ví dụ, nếu thuật ngữ tìm kiếm của bạn là “lá thư”, nhập vào nó như thế này: System.FileName:~=letter“. Lưu ý rằng tìm kiếm chỉ cho các hạng mục có tên bắt đầu với các ký tự bạn nhập vào. Ví dụ, nếu bạn nhập vào năm 2012 và có hai tập tin, một là Budget2012 và tên khác là Budget 2012, sẽ hiển thị cho bạn.
  • Tìm kiếm một tập tin dựa trên các thuộc tính của nó. Để tìm kiếm cho một tập tin dựa trên ngày cuối cùng thay đổi, những gì loại tập tin (chẳng hạn như “Hình ảnh”), hoặc các thuộc tính khác, chạm vào hoặc nhấp vào tab Search Tools và sử dụng các tùy chọn trong nhóm sàng lọc.

Theo W8forums.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *