(+84) 463.28.7979

Tìm và diệt Malware bằng Sysinternals Tools – Phần 1


Trong phần một của loạt bài gồm hai phần này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách sử dụng Sysinternals Tools để phát hiện và tiêu diệt malware trong hệ thống Windows.

Có nhiều ứng dụng có thể phát hiện và tiêu diệt malware, chẳng hạn như công cụ Malicious Software Removal Tool (MSRT) của chính Microsoft, một công cụ miễn phí mà có thể download tại đây.

Tự nhận dạng và tiêu diệt Malware

Đây là một số bước quan trọng trong việc nhận diên và tiêu diệt Malware:

  1. Ngắt kết nối máy tính với mạng.
  2. Nhận diện các tiến trình và driver mã độc.
  3. Tạm dừng và đóng các tiến trình đã được nhận dạng.
  4. Nhận dạng và xóa bất cứ malware tự khởi chạy.
  5. Xóa các file malware
  6. Khởi động lại và lặp lại quá trình trên.

Bước đầu tiên trong quá trình này là bước phòng ngừa. Ngắt kết nối máy tính ra khỏi mạng sẽ tránh máy tính của bạn tiêm nhiễm malware cho các máy tính khác trong mạng hay ngược lại. Tuy nhiên nhược điểm của nó là làm cho bạn không quan sát hết được các hành động của malware và không hiểu hết được cách là việc của chúng.

Vậy chúng ta cần nhận dạng các tiến trình nghi ngờ như thế nào? Cách thức nhận dạng là quan sát các tiến trình không có biểu tượng, không có phần mô tả cũng như không có tên công ty.. Thêm vào đó chúng ta cũng cần phải tập trung vào các tiến trình cư trú trong thư mục Windows, đặc biệt là có chứa các URL lạ trong chuỗi của chúng, các tiến trình mở TCP/IP endpoint hoặc các dịch vụ hosting và DLL nghi ngờ (ẩn dưới dạng DLL).

Vậy cần phải vào đâu trước tiên để kiểm tra các tiến trình này? Nhiều chuyên gia CNTT thường bắt đầu bằng việc quan sát tab Processes của Task Manager. Cột Description, cột cung cấp rất nhiều thông tin về ứng dụng đang sử dụng, là cột mà chúng ta cần quan tâm đặc biệt.

Malware

Bạn có thể thu được nhiều thông tin trong Task Manager bằng cách vào menu View và kích Select Columns, sau đó tích vào các hộp kiểm mong muốn.

Malware

Ví dụ, có thể hiển thị đường dẫn của file được kết nối với tiến trình hoặc có thể tích hộp kiểm Command Line để hiển thị lệnh, với các tham số hoặc lệnh nào đã được sử dụng để khởi chạy tiến trình.

Malware

Một cách khác để nhận thêm thông tin về tiến trình trong Task Manager là kích phải vào nó và chọn Properties. Ở đây bạn sẽ thấy các thông tin liên quan đến kiểu file, vị trí và kích thước, chữ ký số, thông tin bản quyền, phiên bản (hầu hết các malware không có), sự cho phép,… Mặc dù vậy tất cả mới chỉ là những bước ban đầu, Task Manager thực sự vẫn cung cấp khá ít thông tin chi tiết về một tiến trình so với những gì bạn nhận được với công cụ như Sysinternals Process Explorer.

Pages: 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>