(+84) 463.28.7979

Tính năng chia sẻ màn hình desktop đã được mở miễn phí cho mọi người dùng Skype


Sau khi miễn phí dịch vụ gọi video và chat theo nhóm, Microsoft hôm nay cũng đã công bố miễn phí tính năng chia sẻ màn hình cho tất cả tài khoản Skype thay vì chỉ giới hạn với các tài khoản đăng ký Premium. Screen Sharing là tính năng cho phép bạn chia sẻ màn hình máy tính cho bạn bè qua Skype và bằng tính năng này, bạn có thể trình chiếu một bài thuyết trình, khoe ảnh mà không cần gởi đi hoặc hướng dẫn họ làm gì đó trên máy tính.

2560813_Share_Screen_01

Theo công bố từ Skype: “Chia sẻ màn hình máy tính là một cách thức dễ dàng để bạn phối hợp với một người bạn hoặc làm việc cùng đồng nghiệp. Bạn muốn lên một kế hoạch du lịch trực tuyến? Hãy làm nó cùng nhau. Hay tại sao bạn không chỉ cho ông bà cách sử dụng Skype để họ có thể bắt đầu sử dụng nó? Bạn có thể chia sẻ màn hình máy tính của mình với mọi người trên Skype miễn phí.”​

Để chia sẻ màn hình, bạn thực hiện các bước sau:

  1. Thực hiện một cuộc gọi âm thanh hoặc video đến người hoặc nhóm người bạn muốn chia sẻ màn hình;
  2. Khi đã kết nối cuộc gọi, nhấn nút dấu + trên màn hình gọi và chọn Share Screens;
  3. Một hộp thông báo sẽ hiện lên và bạn nhấn Start để bắt đầu chia sẻ màn hình.

Ngoài ra, bạn cũng có thể thiết lập các tùy chọn chia sẻ bằng nút Change sharing options (chia sẻ toàn bộ desktop hoặc chỉ một cửa sổ) trên màn hình hội thoại và khi muốn ngưng chia sẻ màn hình, bạn chỉ việc nhất Stop sharing. Cần lưu ý là tính năng này chỉ cho phép chia sẻ màn hình của 1 người trong nhóm trong cùng lúc. Khi đang chia sẻ màn hình, bạn vẫn có thể nói chuyện, gởi tin nhắn và tập tin.

Nguồn: Microsoft-News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *