(+84) 463.28.7979

Top 25 ứng dụng Facebook: tháng 9 năm 2013


Có lẽ bạn đã biết King’s Candy Crush Saga là top ứng dụng trên Facebook  nhưng những ứng dụng nào được phổ biến trong những người dùng Facebook? King ngoài ra cũng có ở vị trí số 2 trên các ứng dụng Facebook là Pet Rescue Saga, nhưng trong số các ứng dụng phổ biến nhất Facebook không phải đều là trò chơi.

CandyCrush650

Theo số liệu từ AppData đã cho thấy rằng nhiều người sử dụng Facebook cũng như kết nối với TripAdvisor, Microsoft Live, Bing và Pinterest.

Tìm ra những ứng dụng Facebook hàng đầu là dưới đây, theo xếp hạng của người dùng hoạt động hàng tháng monthly active users (MAU).

Tên

MAU_ESTIMATE

1. http://graph.facebook.com/210831918949520/picture
Candy Crush Saga 133,284,032
2. http://graph.facebook.com/370030509727912/picture
Pet Rescue Saga 40,840,005
3. http://graph.facebook.com/162729813767876/picture
TripAdvisor™ 35,128,641
4. http://graph.facebook.com/209228112556583/picture
Farm Heroes Saga 32,107,549
5. http://graph.facebook.com/174829003346/picture
Spotify 32,107,549
6. http://graph.facebook.com/148494581941991/picture
Criminal Case 27,445,812
7. http://graph.facebook.com/302826159782423/picture
Dragon City 26,801,668
8. http://graph.facebook.com/30713015083/picture
Microsoft Live 26,801,668
9. http://graph.facebook.com/111239619098/picture
Bing 25,852,055
10. http://graph.facebook.com/321574327904696/picture
FarmVille 2 25,420,413
11. http://graph.facebook.com/274266067164/picture
Pinterest
24,802,832
12. http://graph.facebook.com/2389801228/picture
Texas HoldEm Poker
24,152,048
13. http://graph.facebook.com/208195102528120/picture
Static Iframe Tab 23,242,279
14. http://graph.facebook.com/65496494327/picture
Give Hearts 22,651,261
15. http://graph.facebook.com/127995567256931/picture
 Diamond Dash 21,854,383
16. http://graph.facebook.com/106548749379931/picture
21 questions 20,632,503
17. http://graph.facebook.com/260273468396/picture
Skype 19,995,001
18. http://graph.facebook.com/72687635881/picture
Samsung Mobile 19,417,264
19. http://graph.facebook.com/49340319393/picture
Nokia 18,660,230
20. http://graph.facebook.com/97534753161/picture
Yelp 18,301,635
21. http://graph.facebook.com/129215213762342/picture
Ask.fm 17,757,101
22. http://graph.facebook.com/452337124795806/picture
Papa Pear Saga 17,365,303
23. http://graph.facebook.com/193278124048833/picture
HTC Sense 16,853,973
24. http://graph.facebook.com/326914550570/picture
★ Friend Interview 15,891,078
25. http://graph.facebook.com/256051837747677/picture
Bubble Witch Saga 15,153,966

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *