(+84) 463.28.7979

Top 50 theme của Vista


Hầu như cứ vài này tôi lại thay đổi hình nền cho Windows Vista của mình, nhưng để tìm kiếm được một theme yêu thích thì là không phải là dễ dàng. Trên Internet có hàng ngàn Theme có sẵn cho bạn lựa chọn, nhưng không phải là điều dễ dàng. Tuy nhiên, tôi đã thu thập được một số Theme mà tôi yêu thích và tôi sẽ liệt kê dưới đây cho các bạn. Hy vọng, những theme này bạn thích nó.

Aero Diamond Theme

aero diamond

Download Theme

Aurora Flow Vista Theme

aurora flow vista theme

Download Theme

Aero VG Theme

aero vg

Download Theme

Black Vista Theme

black vista theme

Download Theme

Blue Aurora Theme

blue aurora

Download Now

Cairo VS Theme

cairo vs theme

Download Theme

Camouflage Final Vista Basic

camouflage vista basic

Download Theme

Carbon Aero Theme

Carbon Aero Theme

Download Theme

Clear Glow Vista Theme

clear glow vista theme

Download Theme

Dragon Fly VS Theme

dragon fly vs

Download Theme

Elegance Theme Vista

elegance

Download Theme

Emerald Theme For Vista

emerald forest

Download Theme

Glass Clear Vista Theme

glass clear vista theme

Download Theme

Glass Glow Vista Theme

glass glow vista theme

Download Theme

HAL 9000 1.5 Vista Theme

Hal 9000 V 1.5

Download Theme

Happy Holidays Christmas Vista Theme

happy holidays theme

Download Theme

Indigo Theme For Vista

indigo vista theme

Download Theme

Inspirat SE Aero Theme

inspiratese aero theme

Download Theme

Leopard OS X Theme

leopard os x theme

Download Theme

Longhorn Transition Theme

Longhorn Transition Theme

Download Theme

Maxclear Pack Vista

Maxclear Pack Vista

Download Theme

Maxclear V 3.1 Theme

Max Clear V 3.1

Download Them

Media Center VS Theme

Media Center Theme

Download Theme

Midnight Vista Theme

midnight vista theme

Download Theme

Nauge Redux Theme

Nauge Redux Theme

Download Theme

Odyssey Vista Theme

odyssey vista

Download Theme

Panorama Vista Theme

panorama vista theme

Download Theme

Platinum Vista Theme

platinum vista

Download Theme

Product Red Vista Theme

Product Red

Download Theme

Project X 2 Theme

project X2

Download Theme

Reaper X Theme

reaper x

Download Theme

Satin Vista Theme

satin-vista-theme

Download Theme

Aero Shine Vista Theme

Aero Shine VS

Download Theme

Skulls Theme

skulls

Download Theme

Spirit of Leopard

spiritofleopard

Download Theme

Steel Flash Theme

steelflashfinal

Download Theme

Tiger Glass Theme

tigerglasswindowsblings

Download Theme

TransBlack V 2 Theme

transblackv2

Download Theme

Turquoise VS Theme

turquoisevs

Download Theme

Ultimate Clear Theme

ultimateclear

Download Theme

Ultimate Vista Theme

ultimatevistatheme

Download Theme

Viena Theme For Vista

vienaforvista

Download Theme

Vista Breeze Theme

vistabreeze

Download Theme

Vista Plus Version 3

vistaplusversion3

Download Theme

Vista Revamped Theme

vistarevamped

Download Theme

Vista WindowBlinds Theme

vista-theme-windowblind

Download Theme

Wabbitness Vista Theme

wabitnessvistatheme

Download Theme

Windows 7 Theme For Vista

windows7themeforvista

Download Theme

Xore Update Theme

xoreupdatepack

Download Theme

XP Professional Theme For Vista

xpprofessional3

Download Theme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>