(+84) 463.28.7979

Top kỹ năng CNTT cần có cho năm 2012


Có gần 29% trong tổng số 353 CIO được hỏi trong cuộc khảo sát dự báo hàng năm của Computerworld cho biết họ có kế hoạch tăng nhân sự vào mùa hè tới. (Đó là từ 23% trong cuộc khảo sát năm 2010 và 20% trong cuộc khảo sát năm 2009.)

Top IT skills

Dưới đây là những kỹ năng mà các CIO nói rằng họ sẽ cần để tuyển dụng:

  1. Lập trình và phát triển ứng dụng: 61% có kế hoạch trong 12 tháng tới, tăng từ 44% so với cuộc khảo sát của 2010. Điều này bao gồm từ phát triển trang web đến nâng cấp hệ thống nội bộ và đáp ứng nhu cầu cần thiết của người sử dụng điện thoại di động.
  2. Quản lý dự án: Họ sẽ không chỉ tìm kiếm những người có thể giám sát và giám sát các dự án. Họ cũng muốn mọi người có thể xác định nhu cầu của người sử dụng và dịch chúng cho nhân viên IT
  3. Help Desk/Technical Support: Ngoài hỗ trợ cho các hệ điều hành Windows, Linux, Mac OS…mà họ mong muốn những người này cũng hỗ trợ tốt cho Hệ điều hành mobile.
  4. Mạng: Nhu cầu này đang được thúc đẩy một phần bởi dự án ảo hóa và điện toán đám mây. Cuộc khảo sát cũng tiết lộ rằng giám đốc điều hành sẽ tìm kiếm những người có kinh nghiệm về VMware và Citrix.
  5. Kinh doanh thông minh: Computerworld diễn giải sự gia tăng này là một sự thay đổi tập trung từ nhiều công ty, từ tiết kiệm chi phí đến đầu tư vào công nghệ.
  6. Trung tâm dữ liệu: Ảo hóa và điện toán đám mây cũng có thể là đằng sau những nhu cầu ngày càng tăng cho các chuyên gia trong lĩnh vực này với các nền tảng trong hoạt động trung tâm dữ liệu và tích hợp hệ thống.
  7. Web 2.0: Kỹ năng công nghệ cao tập trung xung quanh các phương tiện truyền thông xã hội sẽ có nhu cầu, với Net, AJAX và PHP như là kỹ năng chìa khóa trong với HTML, XML, CSS, Flash và Javascript.
  8. Bảo mật: Mặc dù giảm từ 32% so với cuộc khảo sát 2010, bảo mật vẫn là mối quan tâm hàng đầu của các nhà quản trị CNTT.
  9. Viễn thông: Cho thấy một nhu cầu cho những người có kỹ năng điện thoại IP và cho những người quen thuộc với Cisco IPCC gọi hệ thống trung tâm.

Theo Tin công nghệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>