(+84) 463.28.7979

Trở lại Start Menu và Start Button in Windows 8


Như chúng ta đều biết bây giờ là màn hình bắt đầu là một trong những thay đổi lớn trong Windows 8 và nó không đi kèm với trình đơn bắt đầu mặc định và cũng không có nút khởi động hình quả cầu. Nếu bạn chỉ vừa bắt đầu với màn hình bắt đầu, bạn có thể kiểm tra hướng dẫn của chúng tôi. Bây giờ, nhiều người than phiền rằng sự vắng mặt của trình đơn bắt đầu là một thất vọng lớn trong phiên bản mới, mọi người đã nhận được cách sử dụng màn hình này bắt đầu bắt đầu từ phiên bản windows 8 Developer preview.

Nếu bạn không hài lòng với màn hình bắt đầu mới, bạn có thể lấy lại nút Start cũ với một màn hình khởi đầu mới bằng cách sử dụng công cụ Start8. Công cụ này được Stardock  phát hành miễn phí  và bây giờ nó có sẵn để bạn có thể tải về.

Start-button-enabled

 

Ứng dụng này có hai điều, một là để kích hoạt vào nút bắt đầu trên máy tính để bàn trông giống như Windows 7 và thứ hai là nhận được màn hình khởi đầu mới khi bạn nhấp vào nút start.

windows_8_plus_start8

 

Bạn có thể thay đổi màn hình Start với cách mà bạn muốn để trông giống như khi bạn nhấn nút Start từ các tùy chọn (tùy chọn có thể được kích hoạt bằng cách click chuột phải vào nút Start). Nó cũng thêm một nút tuỳ chọn RunShutdown.

Windows 8

Đây là công cụ tốt để có được màn hình Start nếu bạn không thoải mái với màn hình Start mới.

Download Start8

Theo Windowsclb.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>