(+84) 463.28.7979

Trang web và máy chủ web đầu tiên trên thế giới


Đã có khi nào bạn tự hỏi khởi đầu của web trông như thế nào chưa? CERN, tổ chức nghiên cứu hạt nhân Châu Âu mà chúng ta rất quen thuộc với những máy gia tốc hạt của họ vừa công bố bức hình về chiếc máy tính đầu tiên mà cha đẻ của World Wide Web (WWW) Tim Barners-Lee dùng để tạo ra trang web đầu tiên vào năm 1990. Tim đã sử dụng chiếc máy tính NeXT của ông để thiết kế nên website đồng thời cho nó làm máy chủ web phục vụ người truy cập. Để xem trang web đầu tiên, mời bạn vào W3.

Screen Shot 2012-08-06 at 7.51.35 AM.jpg
Trang web đầu tiên
0108006.jpg
Máy chủ web đầu tiên, bấm vào để xem kích thước lớn
Hình ảnh: CERN
Nguồn: W3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>