(+84) 463.28.7979

Tranh chấp quyền sở hữu thương hiệu NetPro ITI


Viện Công nghệ thông tin thuộc ĐHQG Hà Nội và công ty Công ty TNHH Tư vấn và Đào đạo NetPro đang tranh chấp việc khai thác thương hiệu đào tạo NetPro ITI.

Theo công ty NetPro, việc Viện CNTT (ĐHQG Hà Nội) sử dụng thương hiệu NetPro ITI trong các chương trình tuyển sinh đã gây ảnh hưởng rất lớn đến uy tín công ty.

Ngày 1/7/2004, Công ty TNHH Tư vấn và Đào đạo NetPro (tiền thân là Công ty TNHH Phát triển và chuyển giao công nghệ mạng) ký hợp đồng liên kết đào tạo với Viện Công nghệ thông tin thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thành lập trung tâm NetPro ITI để thực hiện việc đào tạo các chứng chỉ mạng quốc tế.

NetPro nộp đăng ký nhãn hiệu NetPro ITI từ ngày 5/11/2004 và tới ngày 20/11/2006 đã được cấp đăng ký nhãn hiệu số 77055 của Cục sở hữu trí tuệ – Bộ Khoa học Công nghệ.

Theo đại diện Công ty NetPro, do một thời gian hợp tác không hiệu quả cộng với việc thay đổi chiến lược của công ty nên công ty này quyết định dừng hợp tác với Viện Công nghệ thông tin và rút toàn bộ tài sản thiết bị và nhân sự khỏi cơ quan này.

Trước khi chấm dứt hợp tác, NetPro cũng đã khuyến cáo Viện CNTT không sử dụng tiếp thương hiệu NetPro ITI. Tuy nhiên ngày 20/04/2010, Viện công nghệ thông tin đã liên kết với công ty có tên dễ gây nhầm lẫn là Công ty cổ phần Học viện NetPro (thành lập trong tháng 5/2010) để thực hiện hoạt động kinh doanh cùng ngành nghề với công ty NetPro và vẫn tiếp tục sử dụng thương hiệu NetPro ITI.

Ngày 14/6/2010, công ty NetPro ủy quyền cho công ty luật Bross&Partners gửi công văn cho các đơn vị có liên quan yêu cầu chấm dứt hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp với nhãn hiệu NetPro ITI.

Mặc dù Viện khoa học sở hữu trí tuệ thuộc Bộ khoa học công nghệ đã kết luận ngày 11/10/2010 nêu rõ Viện CNTT sử dụng NETPRO ITI là vi phạm quyền sở hữu công nghiệp của NetPro và nhiều lần làm việc với Viện CNTT yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, tuy nhiên Viện này vẫn tiếp tục sử dụng thương hiệu NetPro ITI.

“Điều này gây nhầm lẫn, tạo thông tin sai lệch cho khách hàng, học viên và ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín và kết quả kinh doanh của chúng tôi”, đại diện công ty NetPro khẳng định.

Trên cơ sở đó, theo Quyết định thanh tra số 31/QĐ-TTra ngày 16/5, Đoàn thanh tra  về sở hữu trí tuệ (Bộ KHCN) đã được thành lập và đã tiến hành thanh tra Viện CNTT (ĐHQG Hà Nội) ngày 17/5 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về sở hữu công nghệ đối với nhãn hiệu “NetProITI”.

Sau khi làm việc với đoàn thanh tra, Viện CNTT đã đề nghị đoàn cho phép Viện bổ sung thêm tài liệu chứng minh đồng thời tiến hành đàm phán, thỏa thuận với công ty NetPro liên quan đến việc sử dụng nhãn hiệu “NetProITI” chậm nhất đến ngày 27/5.

Ông Phạm Văn Toàn, Trưởng Đoàn thanh tra đã đồng ý với đề xuất của Viện CNTT. Sau thời hạn trên mà Viện CNTT không đưa ra được thêm chứng cớ hoặc 2 bên không cung cấp được văn bản giải quyết, thỏa thuận thì Thanh tra Bộ KHCN sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo Ictnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *