(+84) 463.28.7979

Triển khai Exchange 2007 và Office Communications Server 2007 R2 P 1


Có rất nhiều câu hỏi về việc triển khai Exchange Server 2007 và OCS 2007 R2, trong bài này chúng ta sẽ đi qua toàn bộ quá trình này để giúp bạn cài đặt sản phẩm và đảm bảo các khách hàng của bạn sẽ biết cách cấu hình chính xác.

Bạn có thể xem thêm các phần phía dưới:

>> Triển khai Exchange 2007 và Office Communications Server 2007 R2 P 2

>> Triển khai Exchange 2007 và Office Communications Server 2007 R2 P 3

>> Triển khai Exchange 2007 và Office Communications Server 2007 R2 P 4

>> Triển khai Exchange 2007 và Office Communications Server 2007 R2 P 5

>> Triển khai Exchange 2007 và Office Communications Server 2007 R2 P 6

>> Triển khai Exchange 2007 và Office Communications Server 2007 R2 P 7

Như đã biết, Exchange Server 2007 và OCS 2007 R2 dùng khái niệm các role và mỗi sản phẩm lại có một vài role cần triển khai, điều này càng làm tăng tính phức tạp cho các quản trị viên IT. Dựa trên các role, chúng ta có thể bắt đầu thêm tính phức tạp và những chức năng vào Exchange Server và OCS như là: archiving, thành lập liên đoàn với nhà cung cấp IM public (MSN, AOL, và Yahoo), thêm các server trong một DMZ để cung cấp truy cập ngoại vi (OCS) và dọn vệ sinh các traffic mail đi vào (Exchange)

Như bạn có thể thấy, có rất nhiều mục sử dụng cả hai sản phẩm, và bài viết này muốn cung cấp một số hướng dẫn triển khai và tích hợp cả hai sản phẩm. Bạn có thể sử dụng loạt bài viết này để bắt đầu ở bước lý thuyết trước khi bắt đầu xây dựng môi trường của mình. Cuối cùng, bạn sẽ được mô hình hoá những bước cơ bản để xây dựng môi trường UC của mình và kết quả là người dùng cuối của bạn sẽ dùng cả OCS Communicator, Live Meeting và Outlook.

Kịch bản

Chúng ta sẽ tạo một môi trường và sẽ dùng kịch bản như hình 1. Domain/ forest Active Directory của chúng ta sẽ được gọi là apatricio.local và tên public sẽ là andersonpatricio.org, tên public sẽ được dùng tương ứng với địa chỉ email cho tất cả những người dùng của công ty chúng ta và cũng là tên đăng nhập OCS.
Exchange 2007
Hình 1

Trong bảng dưới chúng ta có thể thấy chi tiết về môi trường. Như đã thấy, chúng ta sử dụng hai Domain Controllers và chúng cũng là một phần của Global Catalog. Exchange Server và OCS 2007 R2 hoàn toàn dựa vào Active Directory và chỉ một Domain Controller sẽ gây sự cố cho môi trường của bạn. Vì vậy tôi khuyên bạn nên dùng ít nhất là hai domain controllers. Ngoài ra, cũng không nên chia sẻ Domain Controllers với OCS hay các server Exchange Server

Exchange 2007

Chúng ta cũng đã biết rằng Exchange Server và OCS là một hệ thống quan trọng và chúng yêu cầu fault tolerance, tính sẵn có cao và khôi phục sau sự cố. Chúng ta sẽ nói về những mục này trong suốt loạt bài này. Chúng ta sẽ bắt đầu một cách đơn giản chỉ với một server cho mỗi sản phẩm và sau đó tôi sẽ hướng dẫn cách củng cố fault tolerance, các giải pháp có tính sẵn có cao và khôi phục sau sự cố cho cả hai sản phẩm

Nhưng trước khi đi xa hơn về những vấn đề kĩ thuật triển khai, chúng ta sẽ cùng quay lại và phân tích những role hiện có của mỗi sản phẩm và số role yêu cầu ít nhất trong triển khai của chúng ta.

Pages: 1 2 3 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *