(+84) 463.28.7979

Triển khai Exchange 2007 và Office Communications Server 2007 R2 P 2


Thiết kế OCS.

Như đã nói ở bài trước, cả Exchange Server và OCS đều có thể được triển khai theo nhiều cách và sử dụng số lượng các server khác nhau dựa vào SLA (Service Level Agreements) của công ty và yêu cầu của những giải pháp.

Bạn có thể xem thêm các phần phía dưới:

>> Triển khai Exchange 2007 và Office Communications Server 2007 R2 P 1

>> Triển khai Exchange 2007 và Office Communications Server 2007 R2 P 3

>> Triển khai Exchange 2007 và Office Communications Server 2007 R2 P 4

>> Triển khai Exchange 2007 và Office Communications Server 2007 R2 P 5

>> Triển khai Exchange 2007 và Office Communications Server 2007 R2 P 6

>> Triển khai Exchange 2007 và Office Communications Server 2007 R2 P 7

OCS 2007 R2 có một công cụ gọi là Planning Tool cho Microsoft Office Communications Server 2007 R2 khuyến nghị biểu đồ hình học và những yêu cầu phần cứng để triển khai OCS 2007 R2 dựa trên những thông tin mà quản trị viên cung cấp.
Công cụ có thể chạy trên các hệ điều hành Windows Server 2008, Windows Vista Service Pack 1 và Windows XP Service Pack 3. Hãy chú ý rằng có cả yêu cầu Net Framework 3.5. Quá trình cài đặt khá đơn giản, chỉ cần chấp nhận những giá trị mặc định và bạn sẽ thấy một icon có tên là Planning tool trong All Programs / Microsoft Office Communications Server 2007 R2.

Công cụ này thật sự hữu ích và dễ làm việc, trong trang khởi tạo (hình 1), chúng ta có ba mục: Get Started (để tạo một thiết kế mới), Design Sites (đi thẳng đến giai đoạn thiết kế nơi bạn có thể chọn các role server bằng site) và mục cuối cùng là Display nơi bạn có thể load một hình đã được lưu trước đó do công cụ tạo ra. Hãy bắt đầu tìm hiểu công cụ này từ những bước cơ bản, sau đó chúng ta sẽ đến bước Get started.

Exchange 2007

Hình 1

Giai đoạn thứ hai của Planning Tool có một vài câu hỏi về các chức năng và mỗi câu hỏi sẽ kèm một giải thích chung về tương lai. Dưới đây là tất cả các chức năng sẽ được hỏi trong giai đoạn này:

Audio and Video Conferencing
Web Conferencing
Communicator Web Access (CWA)
Enterprise Voice
Monitoring
Archiving
Unified Communications Applications where we can select these Applications:
Unified Communications Applications là nơi chúng ta có thể chọn những ứng dụng này:

– Response Group Service

– Conferencing Attendant

– Conference Announcement Service

– Outside Voice Control

– Group Chat Server

– Device Update Service

– Federation

– High Availability

Giai đoạn tiếp theo của Planning Tool là Site design. Chúng ta có thể tạo ra hơn một cái và cũng có thể liên kết một tên, domain, một số người dùng và chức năng của những site cụ thể (tất cả các mục chọn ở đây đều dựa trên bảng hỏi chúng ta đã trả lời ở phần trước), như hình 2. Với mỗi site được cấu hình, quản trị viên sẽ trả lời thêm các câu hỏi, những chủ đề ở trên là nội dung của những phần câu hỏi mới này:

Phần trăm người dùng cho một site nhất định sẽ dùng Communicator Web Access (CWA) cùng lúc đó Phone Settings, nơi chúng ta có thể quyết định bao nhiêu người dùng sẽ được kích hoạt cho Enterprise voice, số cuộc gọi trung bình đến đích PSTN, Network Line, dạng gateway và các server dàn xếp.

External user access, trong phần này chúng ta có thể định nghĩa sử dụng Edge Servers và nếu chúng sẵn có ngay. Nếu bạn đang triển khai hơn một site thì bạn có thể dùng các server Edge từ một vị trí khác.

Exchange 2007

Hình 2

Ngay khi bạn điền hoàn tất các thông tin site, nút Draw sẽ xuất hiện. Bây giờ bạn sẽ có thể thấy Global Topology chứa tất cả các site của bạn và những kết nối Internet. Bạn có thể đôi chuột vào bất kì site nào và OCS Topology của site đó, dựa trên những thông tin cung cấp, sẽ được hiển thị (như hình 3). Mục Actiosn cũng rất hữu ích bởi vì từ đây bạn có thể in và xem các bước Planning and Deployment (Lên kế hoạch và Triển khai) dựa trên hình học/môi trường hiện hành cũng như Export đến một file Visio.

Exchange 2007

Hình 3

Nếu bạn di chuyển chuột quanh một server trên biểu đồ hình học bạn sẽ có thể thấy các yêu cầu phần cứng và cổng cho role đó. Một chức năng hay khác nữa về biểu đồ là khả năng tạo một file Excel chứa các thông tin về profile phần cứng, và những yêu cầu cổng. Để tạo được một file như vậy, bạn phải ở mức xem Global Topology, nếu không, chỉ cần click vào View Global Topology và trên menu có tên Actions bạn sẽ thấy Export to Excel, kết quả sẽ là một file XML có thể mở bằng Excel, như hình 4.

Exchange 2007

Hình 4

Pages: 1 2 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *