(+84) 463.28.7979

Triển khai Exchange 2007 và Office Communications Server 2007 R2 P 5


Cho đến nay, chúng tôi đã giới thiệu các vai trò và quá trình lập kế hoạch cho việc thực hiện UC. Trong vài bài viết chúng tôi đã tạo ra các dịch vụ cơ bản được yêu cầu cho việc thực hành UC. Bây giờ là lúc bắt đầu để xây dựng một môi trường UC.

>> Triển khai Exchange 2007 và Office Communications Server 2007 R2 P 1

>> Triển khai Exchange 2007 và Office Communications Server 2007 R2 P 2

>> Triển khai Exchange 2007 và Office Communications Server 2007 R2 P 3

>> Triển khai Exchange 2007 và Office Communications Server 2007 R2 P 4

>> Triển khai Exchange 2007 và Office Communications Server 2007 R2 P 6

>> Triển khai Exchange 2007 và Office Communications Server 2007 R2 P 7

Trong bài viết này, tôi sẽ liên lạc về đề tài này một lần nữa nhưng tôi cũng sẽ thêm một số thủ thuật và lời khuyên của riêng tôi, chẳng hạn như vô hiệu hóa IPv6, cài đặt bản pre-requisites thông qua các tập tin XML trên Windows Server 2008 và cũng tự động cập nhật các Update Rollup mới nhất trong quá trình cài đặt.


Trước khi bắt đầu có một vài điểm quan trọng cần được xác nhận:

– Hãy chắc chắn rằng Máy chủ DNS đã được cấu hình đúng và chỉ ra Domain Controller mà chúng tôi cài đặt trên các bài viết trước.
– Exchange Server là một thành viên của tên miền mà chúng tôi đã tạo trong các bài viết trước đây.
– Hãy chắc chắn rằng hệ điều hành được Update đầy đủ.
– Hãy đảm bảo rằng Windows Firewall được bật trước khi quá trình cài đặt được bắt đầu

Vô hiệu hoá Ipv6

Mặc dù Exchange Server 2007 đã hỗ trợ IPv6 nhưng không phải là yêu cầu và chúng tôi sẽ không sử dụng nó trong môi trường hiện tại và như vậy chúng tôi sẽ vô hiệu hóa nó. Trước khi chúng tôi có thể làm điều này, tôi sẽ không mở thuộc tính của card mạng và bỏ chọn thành phần của. Cách tốt nhất để vô hiệu hóa IPv6 là vô hiệu hoá nó trong Windows Registry. Một số KBS Microsoft, bây giờ họ gọi là Microsoft Fix chúng cho phép một quản trị viên tải về và chạy một tiện ích nhỏ sẽ thực hiện các cấu hình yêu cầu và mô tả trong đó KB MS và bạn có thể tải nó ở đây.

Cài đặt và sử dụng Microsoft Fix là khá dễ dàng. Bạn chỉ cần mở tập tin đã tải về và click vào chấp nhận các thỏa thuận và nhấp vào Next, và nhấp vào Finish (Hình 1). Sau đó, một hộp thoại sẽ bật lên yêu cầu cho máy chủ khởi động lại nhấp vào Yes để khởi động lại máy chủ. Sau khi khởi động lại, chạy lệnh ipconfig / all bạn sẽ thấy rằng thông tin về IPv6 không còn hiện lên nữa.

Microsoft Fix

Hình 1.

Chuẩn bị cài đặt tập tin nguồn

Bây giờ là lúc để chuẩn bị cài đặt Exchange Server 2007. Trước hết, chúng ta hãy tải về từ trang web Microsoft Exchange Server hoặc sao chép nội dung từ một đĩa Exchange Server 2007. Tại sao chúng ta không cài đặt trực tiếp từ đĩa DVD? Vâng, chúng tôi muốn nâng cấp Exchange Server 2007 đến phiên bản cập nhật mới nhất trong khi cài đặt. Exchange Server 2007 có cập nhật Service Pack giữa các bản phát hành và họ bắt đầu sau mỗi lần phát hành Service Pack, chúng tôi có thể nhìn thấy một hình ảnh của mối quan hệ giữa các gói dịch vụ và Update Rollup trên hình 2.

Lưu ý: Giống như bất kỳ Service Pack khác, Update Rollup có tất cả các bản cập nhật từ các phiên bản trước đó RU có nghĩa là nếu bạn cài đặt RU 5 cho Service Pack 1 tất cả các bản trước khác trước khi phát hành 4 RU RU 5 sẽ được bao gồm.

Exchange 2k7

Hình 2.

Vâng, tại thời điểm viết bài này, bản cập nhật gần đây nhất là Service Pack 1. Vì vậy, chúng ta sẽ tải về SP1 2007 Exchange Server và chúng tôi sẽ kiểm tra bài viết KB được nói trên để tìm hiểu làm thế nào để tải bản Update Rollup cho gói dịch vụ hiện tại. Chúng tôi cũng sẽ tải các nội dung về để cập nhật các thư mục con của nguồn cài đặt Exchange Server, như trong hình 3.

Exchange 2k7

Hình 3.

Yêu cầu trước khi cài đặt

Như vậy, chúng tôi đã tải về phiên bản Exchange Server mới nhất và cũng là Update Rollup mới nhất. Giờ là lúc để chuẩn bị hệ điều hành hỗ trợ Exchange Server 2007. Như chúng ta đã thấy trong bài viết đầu tiên của chúng tôi, môi trường sẽ có một Exchange Server 2007 chứa 3 vai trò chính (Mailbox, Client Access Server và Hub Transport). Chúng ta có thể vào Server Manager và bắt đầu cài đặt vai trò từ đó, tuy nhiên, có một cách tốt hơn hoặc đơn giản để làm điều đó, chúng ta sẽ vào trang web MSExchangeTeam và sau đó tải về một bộ các tập tin XML có chứa tất cả các yêu cầu hệ điều hành bởi vai trò Exchange Server. Những tập tin này có thể được sử dụng với tiện ích ServerManagerCMD của Windows Server 2008. Sau khi giải nén nội dung của file zip chúng ta sẽ các tập tin sau đây, như trong hình 4.

Exchange_2k7

Hình 4.

Pages: 1 2 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *