(+84) 463.28.7979

Triển khai Windows Server 2008 với System Center


Với phiên bản của System Center Configuration Manager 2007, các quản trị viên máy chủ có thể tận dụng lợi thế của những công cụ điều hành cùng công cụ triển khai hệ thống.

Trong quá khứ, các quản trị viên máy chủ thường thực hiên cài đặt Windows Server bằng thủ công với CD hay DVD và sau đó dành khá nhiều thời gian cho việc cấu hình chủ. Một số quản trị viên đã tiến đến một bước xa hơn và xây dựng thói quen cài đặt không cần giám sát bằng các tạo ra một file unattend.txt và bằng cách sử dụng dịch vụ cài đặt từ xa (RIS) để tự động hoá quá trình cài đặt để tránh việc phải ngồi trực tiếp tại máy chủ. Thêm vào đó các quản trị viên cao cấp đã lợi dụng sự thuận lợi của của công cụ Automated Deployment Services (ADS) của Windows 2003 server để triển khai. Bây giờ, với Windows server 2008, quá trình cài đặt cho các máy chủ có sự thay đổi đáng kể so với lần đầu tiên kể từ Windows NT 4.0.

Triển khai Windows Server 2008 sử dụng các công cụ giống như Windows Vista và kỹ thuật của Windows Vista. Bởi vì sự thay đổi này, các công cụ quản trị máy chủ đã được sử dụng trong quá khứ sẽ cần phải được cập nhật hoặc thay thế. RIS đã được thay thế bởi Windows Deployment Services (WDS), và ADS không hỗ trợ cho việc triển khai Windows server 2008.

Kể từ khi công nghệ tiềm ẩn cho việc triển khai Windows server 2008 và windows vista là như nhau, nó sẽ không thể tuyệt vời nếu bạn có thể sử dụng các công cụ tương tự và tân dụng kiến thức để triển khai cho cả hai. System Center Configuration Manager và Microsoft deployment Services được cho rằng là một công cụ kết hợp. Bài viết này sẽ mô tả cách bạn có thể sử dụng Configuration Manager cùng với Microsoft Deployment để bắt đầu triển khai Windows server 2008.

Triển khai hệ điều hành với Configuration Manager.

Trước khi bắt đầu để triển khai windows server 2008, chúng ta hãy xem xét lại các tính năng triển khai hệ điều hành của Configurtion mananger. Khi bạn khởi động Configuration Manager và vào Computer Managerment, bạn sẽ thấy một khu vực mới cho việc triển khai hệ điều hành, như trong hình 1.

System Center

Hình 1: Trang triển khai hệ điều hành

Trên trang này, bạn có thể xem bảng tóm tắt nhanh chóng của triển khai hệ điều hành đã được triển khai trong môi trường của bạn và bạn có thể điều hướng đến nút triển khai hệ điều hành khác như Manage task Sequences và Manage boot Image. Bạn sẽ tìm thấy một danh sách các Web Report để xem trạng thái việc triển khai. Đó ngoài ra cũng là một tài liệu tham khảo nhanh chóng liên kết tới tài liệu hướng dẫn giúp cho việc triển khai hệ điều hành.

Nếu bạn nhìn dưới các nút trong khung menu, bạn có thể thấy tất cả các bản ghi phải được cấu hình để triển khai hệ điều hành. Đây là một bản tóm tắt những mục này:
Boot Image: Chưa một danh sách các file ảnh khởi động dựa trên Windows PE 2.0 sẽ được sử dụng trong quá trình triển khai.

Computer Association: Chủ yếu được sử dụng cho client để triển khai xuống một máy tính hiện đang chạy hệ điều hành để trở thành một máy có hệ điều hành mới để người dùng có thể được quản lý một cách an toàn. Nó cũng chứa một thuật sĩ để import tài khoản máy tính không rõ ràng vào trong cơ sở dữ liệu của Configuration Manager để nó có thể triển khai máy chủ.

Operation System Image: Chứa một danh sách các gói tuỳ chỉnh Windows Image Fomart (WIM) cho việc triển khai máy chủ và máy client.

Operation System Install Package: giữ gói có chứa các tập tin nguồn cho việc triển khai một hệ điều hành, ví dụ như các tập tin nguồn để cài đặt Windows Server 2008.
Task Sequences: Chứa nhiều bước, mỗi bước xác định các hành động của dòng lệnh sẽ chạy mà không có sự tương tác của người dùng. Task Sequences như là các bước điều hành của việc triển khai và có thể cung cấp tất cả các bước cần thiết để việc triển khai và cấu hình một hệ điều hành.

Driver A central: Một kho điều khiển trung tâm để quản lý tất cả các trình điều khiển cần thiết cho các mô hình khác nhau của máy chủ và client.

Driver Package: chứa một hoặc nhiều bộ điều khiển có thể được phân bổ đến các điểm phân phối Configuration Manager và được sử dụng trong quá trình triển khai máy chủ hoặc máy trạm.

Bây giờ chúng ta đã có một sự hiểu biết cơ bản về Configuration Manager Operation system Deployment. Hãy tập hợp những điều đó lại để chúng ta có thể triển khai Windows server 2008.

Sẵn sàng để triển khai Windows Server 2008.

Microsoft triển khai là gì?

Microsoft triển khai là phiên bản kế tiếp của Business Desktop deployment (BDD) 2007. Nó tập hợp những công cụ và quy trình cần thiết cho cả hai máy tính để bàn và máy chủ vào một giao diện triển khai phổ biết và bộ sưu tập các hướng dẫn. Sản phẩm còn thêm phần triển khai nhiệm vụ mới và trình tự khả năng cho các máy desktop và máy chủ sử dụng System Center Configuration manager 2007.

Bạn có thể download Microsoft Deployment tại Microsoft Download Center, và tài liệu hướng dẫn bạn có thể xem trực tuyến trong các Desktop Deployment và Server deployment trên trang Technet của Microsoft. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn có thể truy cập vào http://www.microsoft.com/deployment

Để có thể triển khai Windows Server 2008 với Configuration Manager, bạn cần có các mục sau đây:

– Microsoft Deployment Toolkit (MDT): MDT cung cấp công cụ và tài liệu hướng dẫn thực hành tốt nhất cho việc triển khai hệ điều hành máy chủ và client. Nó tích hợp trực tiếp với Configuration Manager Console để đơn giản hoá quá trình triển khai. Bạn có thể tải Microsoft Deployment Toolkit từ http://microsoft.com/deployment.

– Custom Boot Image Configuration Manager: nó cung cấp boot Image với 32 bit và 64 bit dựa trên Windows PE 2.0 và bao gồm cả hỗ trợ vbscript, Windows Management Instrumentation (WMI), ứng dụng html (Htas). Tuy nhiên, nếu bạn muốn quá trình triển khai của bạn yêu cầu thông tin hệ thống từ hệ quản trị cơ sở dữ liệu riêng biệt như SQL Server bạn cần có một boot Image tuỳ chỉnh mà đã hỗ trợ ADO.

– Operation system Install Package: Chứa các tập tin nguồn từ đĩa Windows Server 2008.

– MDT Package: chứa tất cả các Script và file hỗ trợ của Microsoft Deployment Toolkit.

– Configuration Manager Client Package: chứa các file cài đặt cho Client.

– Setting Package: Chưa tập tin unattend.xml được sử dụng cho tiến trình cài đặt tự động của Windows Server 2008 cũng như tập tin customsettings.ini được sử dụng với Microsoft Deployment Toolkit.

– Sysprep package: được sử dụng khi triển khai Windows Server 2008 hay Windows XP và cung cấp tập tin Sysprep cho việc chuẩn bị máy tính để chụp hình ảnh hệ điều hành.

– Driver: chứa tất cả các trình điều khiển cần thiết cho các model cụ thể của máy chủ.

– Network Share: Gói nguồn và capture WIM Universal Naming Convention (UNC) địa điểm mà các gói được liệt kê ở trên cung với hình ảnh WIM tuỳ chỉnh sẽ được lưu trữ.
Có vẻ như cso rất nhiều công việc cần thiết để tạo ra các gói. Tin tốt với Microsoft Deployment Toolkit là một thuật sĩ sẽ tạo ra tất cả chúng cho bạn.

Để sử dụng Microsoft Deployment Toolkit với Configuration Manager, bạn phải cài đặt nó trên cùng một máy tính như Configuration Manager management console. Sau khi bạn làm như vậy, bạn click vào Start >> All Programs >> Microsoft Deployment Toolkit và chọn Configuration ConfigMgr Integration sau đó ghi rõ tên của trang Configuration Manager và code và click Next. Cung cấp thêm phần mở rộng vào Configuration Manager Console bởi Microsoft Deployment Toolkit. Bây giờ khi bạn mở Configuration Manager Console và click chuột phải và Task Sequences, bạn sẽ có thể thấy một tuỳ chọn mới như hình 2.

System Center

Hình 2: Import Microsoft Deployment Task Sequence.

Chọn Import Microsoft Deployment Task Sequence và thực hiện theo trình tự của các bước dưới đây để tạo ra các package cần thiết và Windows server 2008 Task Sequence:

1. Trên màn hình Choose Template, chọn Server Task Sequence và sau đó click Next.

2. Nhập tên của Task Sequence Name và mô tả về nó sau đó click Next.

3. Điền chi tiết để join vào một domain hoặc workgroup, bao gồm tài khoản người dùng, tên công ty…

4. Trên màn hình Boot Image, chọn tạo một gói boot image và cung cấp vị trí của nó để sử dụng như là nguồn của thư mục cho gói boot image và click Next.

5. Nhập tên Package, thông tin về version và comment cho Boot image và sau đó click Next.

6. Chọn phiên bản cho hệ điều hành (x86 hoặc x64) ADO hỗ trợ bất kỳ font chữ nào, tuỳ chỉnh background của boot image nếu cần thiết và một vài thư mục phụ để bao gôm cả image của Windows PE và sau đó click Next.

7. Ở cửa sổ MDT Package, chọn Create a new Microsoft Deployment Toolkit file package, cũng cấp đường dẫn UNC tới package nguồn và click Next.

8. Cung cấp tên, phiên bản, ngôn ngữ, nhà sản xuất và comment cho gói MDT sau đó click Next.

9. Đối với hình ảnh của hệ điều hành, chọn Create a new OS Install Package, cung cấp đường dẫn tới file nguồn của Windows Server 2008 và vị trí của UNC để sử dụng như là một gói thư mục nguồn sau đó click Next.

10. Đối với Client Package, chọn Create a new Configuration Manager Client Package và click Next.

11. Đối với Setting Package, chọn Create a new Settings Package và cung cấp vị trí UNC để sử dụng package nguồn của Setting package, sau đó click Next.

12. Đối với Sysgrep Package, chọn No Sysprep files require và click Next.

Bây giờ thuật sĩ sẽ tạo ra image khởi động và tất cả các gói mà bạn đã thiết lập. Nếu bạn mở rộng Package, Boot Image, gói cài đặt hệ điều hành và Task Sequense bạn sẽ có khả năng thất tất cả các package và task sequence đã được tạo. Sau khi tất cả các gói được tạo ra, chúng sẽ được triển khai đến từng điểm.

Ngoài những package này, bạn thường sẽ cần phải thêm trình điều khiển phần cứng cho từng máy chủ cụ thể. Bạn làm điều này bằng cách thêm các trình điều khiển phần cứng cho Configuration manager driver và tạo Driver Package sẽ được sử dụng trong quá trình triển khai.

Để Import Driver vào Driver Catalog và tạo Driver package, bạn vào Configuration Manager console, click chuột phải vào Driver >> Import. Lựa chọn tất cả các trình điều khiển trong đường dẫn UNC sau đó nhập một đường dẫn UNC có chưa tất cả các trình điều khiển mà bạn đã tập hợp cho các model cho từng máy chủ cụ thể. Sau khi kết thúc, click Next.
Trên trang Driver Details, chọn tập tin INF bạn muốn Import và gán tuỳ chọn trình điều khiển để chỉ định một thể loại. Nhấn nút Next sau đó trên trang Add Driver to Package, click New Package. Chỉ rõ tên, comment và đường dẫn UNC và click Ok. Chọn Update distribution point khi kết thúc và click Next.

Trên trang Add Driver to boot image, chọn boot image bạn tạo trước đây và đánh dấu vào ô Update distribution point khi kết thúc. Click next sau đó trên trang summary, click next để hoàn thành thuật sĩ.

Pages: 1 2 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *