(+84) 463.28.7979

Triển khai Windows Vista – Phần 1: Tìm hiểu về Windows Automated Installation Kit (Windows AIK)


Đây là một loài bài viết hướng dẫn về việc tự động hoá quá trình triển khai Windows Vista cho máy tính để bàn. Chúng ta sẽ bắt đầu với việc tìm hiểu tổng quan về gói tự động cài đặt của Windows (Windows KIT).

Vòng đời CNTT tiêu biểu cho một doanh nghiệp, bao gồm các giai đoạn sau đây: kế hoạch, thử nghiệm, triển khai, cấu hình, duy trì và gỡ rối. Một phần quan trọng trong vòng đời này là giai đoạn triển khai mà có thể bao gồm bất cứ điều gì từ việc đưa một DVD vào để cài đặt bất cứ cái gì, để tự động hoá quá trình triển khai của một ứng dụng hay hệ điều hành cho hàng ngàn máy tính để bàn tại nhiều khu vực khác nhau.

Trong quá khứ, để triển khai số lượng lớn máy tính thường có nghĩa là một trong ba điều sau: trước hết cần gom chúng lại với nhau và tạo nên một giải pháp để quá trình triển khai tự động bằng cách sử dụng MS-DOS, đĩa mềm để khởi động mạng, các file cài đặt tự động: unattend.txt, kịch bản cmdlines.txt và các cách khác nhau, file .inf, cài đặt từ xa bằng cách sử dụng dịch vụ (Ris), một máy chủ dựa trên việc triển khai giải pháp đầu tiên được giới thiệu trong Windows 2000 Server; hoặc mua một phần mềm của hãng thứ ba hoặc đĩa ảnh “cloning” công cụ như Norton Ghost. Tất nhiên nếu bạn có một Phần mềm Microsoft Assurance (SA) cấp phép với số lượng lớn khách hàng, hoặc một OEM, sau đó bắt đầu cùng với Windows XP bạn cũng có quyền truy cập các vào công cụ khác, Môi trường Windows Preinstallation (Windows PE), về cơ bản có nghĩa là bạn có thể bỏ qua MS-DOS, đĩa khởi động. Hầu hết các quản trị viên đã chọn cách tiếp cận thứ ba (cloning) đặc biệt là nếu họ đã có nhiều hơn một vài chục máy móc để cài đặt và trong khi một số lớn các doanh nghiệp sẽ triển khai Ris, hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ lại ưa thích phần mềm của bên thứ ba như Ghost. Trong thực tế, từ “ghost” đã trở nên gắn liền với việc “triển khai” của nhiều quản trị viên.

Tuy nhiên với sự ra đời của Windows Vista, các kịch bản này đã thay đổi như hiện nay. Vista có một số công cụ cho việc chuẩn bị, phục vụ cho việc tạo đĩa ảnh và sau đó triển khai chúng trong mô hình tự động hoá. Một số trong những công cụ triển khai (như Sysprep.exe) đã được bao gồm trong chính các hệ điều hành, những công cụ miễn phí khác chúng ta có thể download từ Microsoft Download Center, cũng có một số người sử dụng các công cụ như: dịch vụ triển khai Windows (Windows DS), RIS. Ngoài ra còn có các công cụ như: Microsoft đã phát triển một giải pháp Solution Accelerator (SA) một bộ sưu tập của các công cụ, scripts và tài liệu hướng dẫn. Phần đầu tiên của công cụ này gọi là “Solution Accelerator for Business Desktop Deployment 2007” hoặc “BDD 2007”.
Phiên bản mới của BDD 2007 gọi là “Microsoft Deployment” cũng đã được phát hành và trong khi đó muốn sử dụng Microsoft Deployment chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cách sử dụng nó nhưng trước hết chúng ta cần phải đi tìm hiểu và làm quen với Windows AIK và Windows DS. Lý do của việc này là Microsoft Deployment được xây dựng ở trên mức cao nhất của Windows AIK và các công cụ quan trọng khác giống như “User State Migration” và “Application Compatibility”. Khi bạn hiểu được cách hoạt động của các công cụ này nó sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn khi chúng ta sử dụng Microsoft Deployment. Đặc biệt là khi chúng ta triển khai và khắc phục sự cố. Vì vậy, loạt bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn một cách chi tiết trong việc sử dụng các công cụ khác nhau bao gồm trong Windows AIK và cũng có thể được thực hiện với các cách khác nhau dựa trên việc triển khải của Windows. Sau khi bạn đã có một nền tảng hiểu biết chắc chắn về Windows AIK, tôi sẽ chuyển sang xác định cách thức triển khai của Microsoft Deployment.

Chú ý: Trong khi các bài viết sẽ tập trung triển về việc khai trên Windows Vista, cũng như sẽ có nhiều nội dung hữu ích sẽ được triển khai cho Windows Server 2008 và để thuận lợi cho các bài viết này chúng ta sẽ tập trung vào phiên bản 1.1 của Windows AIK. Mà đã được phát hành cùng với Windows Vista SP1 và Windows Server 2008. Cũng lưu ý rằng trước khi triển khai, các phiên bản trước so với Windows Vista sẽ không được đề cập trong những bài viết này.

Có những gì trong Windows AIK?

Windows AIK bao gồm các công cụ, tài liệu hướng dẫn và các mẫu để cho phép người quản trị sử dụng chúng để thực hiện việc tự động triển khai Windows Vista và Windows Server 2008. Chúng ta có thể sử dụng Windows AIK 1.1 để triển khai Windows RTM, Windows Vista SP1 và Windows Server 2008. Để sử dụng Windows AIK trước hết chúng ta cần phải download nó từ Microsoft Download Center.

Trước khi sử dụng Windows AIK, chúng ta cần phải cài đặt nó trên một máy tính – máy tính chúng ta sẽ sử dụng để tạo ra các file trả lời, xây dựng cấu hình, tạo Windows PE… Máy tính này không cần phải chạy Windows Vista hoặc Windows Server 2008, chúng ta có thể sử dụng Windows XP hoặc Windows Server 2003 chẳng hạn. Máy tính triển khai của bạn cần phải cài đặt .NET Framework 2.0 và MSXML 6.0, tuy nhiên bạn có thể cài đặt các ứng dụng này trực tiếp từ màn hình cài đặt của Windows AIK trước khi cài đặt nó (hình 1).

Windows-AIK-1

Hình – 1: Màn hình cài đặt của Windows AIK.

Mẹo: Nếu chúng ta có kế hoạch xây dựng Windows PE, bạn cần một ổ đĩa ghi DVD và phần mềm thứ ba để ghi.

Sau khi bạn cài đặt Windows AIK trên máy tính triển khai của bạn, bạn có thể truy cập vào các công cụ sau:

– Windows System Image Manager (Windows SIM): Có thể sử dụng nó để tạo file trả lời XML và chia sẻ.

– ImageX: đây là công cụ dòng lệnh dùng để chụp ảnh, services và áp dụng các định dạng hình ảnh của Windows (WIM) và nó cũng dựa trên các tập tin ảnh đĩa được sử dụng bởi Windows Vista và các phiên bản về sau.

– Peimg.exe: là công cụ dòng lệnh tạo và chỉnh sửa file Image của PE 2.1

– Package Manager (Pkgmgr.exe): đây là công cụ dòng lệnh của dịch vụ offline của Windows Image.

– Các công cụ dòng lệnh khác bao gồm BCDEdit, Bootsect, DiskPart, Drvload và một số công cụ khác nữa có thể sử dụng chúng để triển khai.

Pages: 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *