(+84) 463.28.7979

Trình diễn camera của Nokia 808 PureView


Dưới đây là đoạn video trình diễn khả năng chụp hình và quay phim của Nokia 808 PureView. Trong video cũng có giải thích sơ về cách làm việc của camera 41MP, theo đó, cứ Nokia sẽ gộp 7 điểm ảnh (pixel) lại thành 1 siêu pixel (superpixel). Bằng cách này, ảnh chụp xong sau khi zoom lên sẽ không bị vỡ hạt do ảnh mà bạn đang nhìn đang có độ phân giải là 5MP và được hợp thành từ các superpixel, vốn cũng được gộp lại từ 7 pixel trước đó. Chưa hết, hành động còn giúp cho ảnh đỡ bị nhiễu hạt (noise) và cho chất lượng ảnh tốt hơn.

Nokia

Video bằng tiếng Ý nhưng có phụ đề bằng tiếng Anh
Đoạn video được quay bằng Nokia 808

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>