(+84) 463.28.7979

Trình duyệt webkit trên Blackberry 9800


Trình duyệt là một trong những “yếu điểm” của Blackberry nhưng qua những gì mà Driphter.com thử nghiệm thì người dùng Blackberry sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều với trình duyệt webkit mới trên OS6.

Blackberry_9800

Tuy mới là bản thử nghiệm nhưng mình thấy tốc độ và khả năng dàn trang cũng khá tốt. Có vẻ như RIM không “ăn gian” như Safari trên iOS, toàn bộ trang web được hiển thị cùng một lúc sau khi nạp xong chứ không hiển thị từng phần một.

Theo TT/Driphter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>