(+84) 463.28.7979

Trình duyệt xã hội RockMelt đã có phiên bản dành cho iPhone


Trình duyệt xã hội RockMelt được xây dựng trên nền của Chromium 10, thừa hưởng tốc độ truy cập tuyệt vời cũng như các cải tiến vượt trội của Chromium.

RockMelt cho phép người dùng có thể cập nhật một cách tức thời các thông tin trên Facebook, Twitter… đồng thời có thể chia sẻ và lưu nội dung vào máy để đọc sau này.

RockMelt

RockMelt vừa xuất xưởng phiên bản dành cho iPhone và iPod Touch và hôm qua. Phiên bản mới này luôn được giữ đồng bộ với phiên bản RockMeIt trên máy Mac lẫn PC giúp cho bạn có thể trực tuyến một cách liền mạch và thông suốt dù bạn ở bất cứ nơi đâu.

Ưu tiên hàng đầu của trình duyệt RockMeIt là dành cho cộng đồng mạng xã hội, do đó mọi tính năng và ứng dụng của Facebook, Twitter… đều hoạt động rất tốt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *