(+84) 463.28.7979

Trojan Android mới làm cho các tính năng xác thực bước hai không an toàn


Tính năng xác thực bước hai đã trở thành hệ thống không an toàn nếu thiết bị Android của bạn đã bị nhiễm một phần mềm độc hại mới có khả năng chặn tin nhắn của bạn và gửi chúng tới kẻ tấn công.

step 2 verification

Trojan này được phát hiện bởi công ty chống virus của Nga Dr.Web. Nó lan rộng như một chứng chỉ bảo mật và nó sẽ lừa người dùng nghĩ rằng phải được cài đặt vào thiết bị của họ.

Sau khi cài đặt, phần mềm độc hại không khác hơn so với việc hiển thị một tin nhắn thông báo “Certificate installed successfully and your device is protected now

Nhưng ở trong chế độ nền, phần mềm độc hại thu thập thông tin điện thoại của bạn bao gồm cả số serial, IMEI, mô hình, vận chuyển, số điện thoại, hệ điều hành. Một khi dữ liệu đã được thu thập, nó sẽ cố gắng để gửi thông tin đến máy chủ từ xa.

Sau khi gửi thông tin thành công, phần mềm độc hại sẽ chờ hướng dẫn từ máy chủ của nó. Hacker có thể gửi hướng dẫn và kiểm soát Trojan để thực hiện một số việc như sau: chặn sms và chuyển tiếp đến một số điện thoại cụ thể, gửi tin nhắn USSD, hiển thị tin nhắn và nhiều hơn nữa.

Phần mềm độc hại này làm cho tính năng xác thực bước hai không an toàn bởi vì nó có thể đọc các tin nhắn gửi đến điện thoại di động của bạn. Có nghĩa là Trojan có thể nhận được mật khẩu tạm thời được gửi từ ngân hàng hoặc bất kỳ trang web khác sử dụng tính năng xác thực 2 bước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>