(+84) 463.28.7979

Trung Quốc hỗ trợ VN đánh giá khoa học công nghệ


Ngày 16/9 tại Hà Nội, Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ – Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm Đánh giá Khoa học và Công nghệ Quốc gia Trung Quốc tổ chức Hội thảo “Đánh giá các chương trình Khoa học và Công nghệ: Kinh nghiệm của Trung Quốc và gợi ý cho Việt Nam.”

Hội thảo là cơ hội để Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ Việt Nam học hỏi những kinh nghiệm của Trung Quốc trong hoạt động đánh giá Khoa học và Công nghệ.

Thứ trưởng thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân khẳng định, Việt Nam rất coi trọng hoạt động đánh giá Khoa học và Công nghệ, một trong những hoạt động có ý nghĩa trong quá trình thúc đẩy đổi mới công nghệ, nâng cao tầm quan trọng cũng như hiệu quả của các đề tài nghiên cứu, chương trình, dự án Khoa học và Công nghệ.

Tại hội thảo, giáo sư Fang Yan – Phó Giám đốc Trung tâm Đánh giá Khoa học và Công nghệ Quốc gia Trung Quốc nhấn mạnh, công tác đánh giá trong Khoa học và Công nghệ nói riêng và hoạt động quản lý về Khoa học và Công nghệ nói chung giữa Việt Nam và Trung Quốc có những đặc trưng riêng, vì vậy sự hợp tác này sẽ tạo điều kiện cho hai bên chia sẻ kinh nghiệm, giúp cho hoạt động Khoa học và Công nghệ của mỗi nước đạt hiệu quả hơn.

Trong khuôn khổ hội thảo, hai bên đã thảo luận những vấn đề như đánh giá chương trình Công nghệ cao quốc gia; thẩm định kinh phí các dự án thuộc chương trình khoa học công nghệ quốc gia; thử nghiệm phương pháp đánh giá của Trung Quốc trong điều kiện Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Quân cho biết, trước mắt, Trung tâm Đánh giá Khoa học và Công nghệ Quốc gia Trung Quốc sẽ hợp tác giúp Việt Nam đánh giá các chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước, tiếp đến là việc đánh giá năng lực nghiên cứu của các viện nghiên cứu, trường đại học cũng như đánh giá các tổ chức Khoa học và Công nghệ, tiến tới xếp hạng các tổ chức Khoa học và Công nghệ ở Việt Nam để làm cơ sở tập trung đầu tư.

Hàng năm, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiến hành đánh giá và công bố kết quả đề tài phục vụ cho các đơn vị quản lý nhà nước xây dựng các kế hoạch đầu tư, chương trình nghiên cứu cũng như kiện toàn tổ chức hệ thống các tổ chức Khoa học và Công nghệ trong cả nước.

Bên cạnh đó, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ đầu tư cho những tổ chức hoạt động tốt nhằm tạo điều kiện để những tổ chức đó tiếp tục phát triển. Với các tổ chức hoạt động không hiệu quả cần có giải pháp để tổ chức lại. Vì vậy, việc đánh giá chương trình, đề tài, dự án, tổ chức Khoa học và Công nghệ cho cá nhân các nhà khoa học rất quan trọng.

Trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ, Trung Quốc hợp tác với Việt Nam không chỉ trong lĩnh vực đánh giá mà còn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở hữu trí tuệ…

Theo VietNam+

Hội thảo là cơ hội để Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ Việt Nam học hỏi những kinh nghiệm của Trung Quốc trong hoạt động đánh giá Khoa học và Công nghệ.

Thứ trưởng thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân khẳng định, Việt Nam rất coi trọng hoạt động đánh giá Khoa học và Công nghệ, một trong những hoạt động có ý nghĩa trong quá trình thúc đẩy đổi mới công nghệ, nâng cao tầm quan trọng cũng như hiệu quả của các đề tài nghiên cứu, chương trình, dự án Khoa học và Công nghệ.

Tại hội thảo, giáo sư Fang Yan – Phó Giám đốc Trung tâm Đánh giá Khoa học và Công nghệ Quốc gia Trung Quốc nhấn mạnh, công tác đánh giá trong Khoa học và Công nghệ nói riêng và hoạt động quản lý về Khoa học và Công nghệ nói chung giữa Việt Nam và Trung Quốc có những đặc trưng riêng, vì vậy sự hợp tác này sẽ tạo điều kiện cho hai bên chia sẻ kinh nghiệm, giúp cho hoạt động Khoa học và Công nghệ của mỗi nước đạt hiệu quả hơn.

Trong khuôn khổ hội thảo, hai bên đã thảo luận những vấn đề như đánh giá chương trình Công nghệ cao quốc gia; thẩm định kinh phí các dự án thuộc chương trình khoa học công nghệ quốc gia; thử nghiệm phương pháp đánh giá của Trung Quốc trong điều kiện Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Quân cho biết, trước mắt, Trung tâm Đánh giá Khoa học và Công nghệ Quốc gia Trung Quốc sẽ hợp tác giúp Việt Nam đánh giá các chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước, tiếp đến là việc đánh giá năng lực nghiên cứu của các viện nghiên cứu, trường đại học cũng như đánh giá các tổ chức Khoa học và Công nghệ, tiến tới xếp hạng các tổ chức Khoa học và Công nghệ ở Việt Nam để làm cơ sở tập trung đầu tư.

Hàng năm, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiến hành đánh giá và công bố kết quả đề tài phục vụ cho các đơn vị quản lý nhà nước xây dựng các kế hoạch đầu tư, chương trình nghiên cứu cũng như kiện toàn tổ chức hệ thống các tổ chức Khoa học và Công nghệ trong cả nước.

Bên cạnh đó, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ đầu tư cho những tổ chức hoạt động tốt nhằm tạo điều kiện để những tổ chức đó tiếp tục phát triển. Với các tổ chức hoạt động không hiệu quả cần có giải pháp để tổ chức lại. Vì vậy, việc đánh giá chương trình, đề tài, dự án, tổ chức Khoa học và Công nghệ cho cá nhân các nhà khoa học rất quan trọng.

Trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ, Trung Quốc hợp tác với Việt Nam không chỉ trong lĩnh vực đánh giá mà còn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở hữu trí tuệ…

Theo VietNam+

Hội thảo là cơ hội để Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ Việt Nam học hỏi những kinh nghiệm của Trung Quốc trong hoạt động đánh giá Khoa học và Công nghệ.

Thứ trưởng thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân khẳng định, Việt Nam rất coi trọng hoạt động đánh giá Khoa học và Công nghệ, một trong những hoạt động có ý nghĩa trong quá trình thúc đẩy đổi mới công nghệ, nâng cao tầm quan trọng cũng như hiệu quả của các đề tài nghiên cứu, chương trình, dự án Khoa học và Công nghệ.

Tại hội thảo, giáo sư Fang Yan – Phó Giám đốc Trung tâm Đánh giá Khoa học và Công nghệ Quốc gia Trung Quốc nhấn mạnh, công tác đánh giá trong Khoa học và Công nghệ nói riêng và hoạt động quản lý về Khoa học và Công nghệ nói chung giữa Việt Nam và Trung Quốc có những đặc trưng riêng, vì vậy sự hợp tác này sẽ tạo điều kiện cho hai bên chia sẻ kinh nghiệm, giúp cho hoạt động Khoa học và Công nghệ của mỗi nước đạt hiệu quả hơn.

Trong khuôn khổ hội thảo, hai bên đã thảo luận những vấn đề như đánh giá chương trình Công nghệ cao quốc gia; thẩm định kinh phí các dự án thuộc chương trình khoa học công nghệ quốc gia; thử nghiệm phương pháp đánh giá của Trung Quốc trong điều kiện Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Quân cho biết, trước mắt, Trung tâm Đánh giá Khoa học và Công nghệ Quốc gia Trung Quốc sẽ hợp tác giúp Việt Nam đánh giá các chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước, tiếp đến là việc đánh giá năng lực nghiên cứu của các viện nghiên cứu, trường đại học cũng như đánh giá các tổ chức Khoa học và Công nghệ, tiến tới xếp hạng các tổ chức Khoa học và Công nghệ ở Việt Nam để làm cơ sở tập trung đầu tư.

Hàng năm, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiến hành đánh giá và công bố kết quả đề tài phục vụ cho các đơn vị quản lý nhà nước xây dựng các kế hoạch đầu tư, chương trình nghiên cứu cũng như kiện toàn tổ chức hệ thống các tổ chức Khoa học và Công nghệ trong cả nước.

Bên cạnh đó, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ đầu tư cho những tổ chức hoạt động tốt nhằm tạo điều kiện để những tổ chức đó tiếp tục phát triển. Với các tổ chức hoạt động không hiệu quả cần có giải pháp để tổ chức lại. Vì vậy, việc đánh giá chương trình, đề tài, dự án, tổ chức Khoa học và Công nghệ cho cá nhân các nhà khoa học rất quan trọng.

Trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ, Trung Quốc hợp tác với Việt Nam không chỉ trong lĩnh vực đánh giá mà còn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở hữu trí tuệ…

Theo VietNam+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>