(+84) 463.28.7979

Trưởng bộ phần phần cứng Microsoft chuyển sang bộ phận khác, dọn đường cho Elop?


Julie Larson-Green, trưởng bộ phận Devices & Studio của Microsoft vừa thông báo với các nhân viên là bà sẽ không còn tiếp tục lãnh đạo họ nữa mà chuyển sáng vị trí Chief Experience Officer ở bộ phận “ứng dụng và dịch vụ” (Application & Services, phụ trách Bing, Office và Skype…) trong thời gian sắp tới. Trước đây, khi mua lại Nokia thì Microsoft có cho biết Stephen Elop sẽ trở thành trưởng bộ phận Devices & Studio ngay khi thương vụ kết thúc nhưng đến này thì điều đó vẫn chưa xảy ra. Với việc thuyên chuyển nhân sự ngay trong thời điểm này thì có thể thấy ngày Elop về lại với Microsoft sẽ không còn xa.

JulieLarson-Green_Print

Trong thời gian vừa qua, Larson-Green đã phụ trách việc giới thiệu Xbox One, các máy tính bảng Surface và Xbox Music. Bà sẽ vẫn tậm thời lãnh đạo Devices & Studio cho tới khi Elop thật sự trở về.

Tham khảo: GeekWire

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>