(+84) 463.28.7979

Truy cập Control Panel từ màn hình bắt đầu của Windows 8


Một trong của các thay đổi lớn của Windows 8 là tân trang tính năng của Menu Start Screen của nó. Thay vì giới thiệu cùng một Menu Start cũ mà Microsoft đã phát triển và sử dụng thì Microsoft đã lựa chọn một hướng khác – tạo ra một màn hình Metro Star. Nếu bạn đang sử dụng Windows 8 Preview Release, bạn phải nhận thấy sự vắng mặt của các phím tắt Control Panel trong màn hình Start. Mặc dù bạn có thể dễ dàng truy cập vào diện điều khiển của PC Settings từ Charms Bar, Windows 8 không đưa ra một cách nhanh chóng để mở Control Panel theo cách cổ điển, là một trong những nhu cầu hoặc là tìm kiếm nó từ màn hình Start hoặc mở Desktop và sau đó truy cập nó từ cửa sổ Windows Explorer. Trong những gì sau đây, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn cách làm thế nào bạn có thể tạo một shortcut đến Control Panel và pin nó để bắt đầu màn hình.

Để bắt đầu, tạo một shortcut trên desktop. Từ trình đơn ngữ cảnh kích chuột phải vào Desktop chọn New | Shortcut.

Windows-8-Control-Panel

Một cửa sổ sẽ bật lên, yêu cầu bạn nhập vào vị trí của phím tắt. Đơn giản chỉ cần nhập vào đường dẫn sau đây:

%windir%\explorer.exe shell:::{26EE0668-A00A-44D7-9371-BEB064C98683}

Windows-8-Control-Panel

Khi đó nhấn Next và trong ô “Type a name for this shortcut:” bạn gõ Control Panel và sau đó nhấn Finish.

Windows-8-Control-Panel

Bạn có thể thay đổi biểu tượng cho Shortcut bằng cách nhấn chuột phải vào Shortcut | Properties. Trong cửa sổ thuộc tính của Shortcut bạn chọn Change icon…

Windows-8-Control-Panel

Trong cửa sổ Change Icon, bạn chọn biểu tượng cho phù hợp hoặc theo ý thích của bạn sau đó nhấn Ok hoặc bạn có thể copy đường dẫn sau để chọn biểu tượng cho Control Panel ở trong ô “Look for icons in this file:”

%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll

Windows-8-Control-Panel

Sau khi nhấn Ok bạn chọn Apply và Ok để đóng hộp thoại.

Sau đó bạn nhấn phải chuột vào shortcut vừa được tạo ra và chọn Pin to Start từ menu ngữ cảnh. Nó sẽ pin Control Panel vào bắt đầu màn hình.

Windows-8-Control-Panel

Windows-8-Control-Panel

Theo WindowsClb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>