(+84) 463.28.7979

Truy cập tab History từ Tab Bar trong Firefox


Bạn có muốn ẩn Menu Toolbar nhưng lại truy cập nhanh history của tab của bạn? Bây giờ bạn có thể mở rộng Tab Session trong Firefox.

Cài đặt và lựa chọn

Bạn cài đặt mở rộng không gian để bắt đầu với lựa chọn này. Chọn menu items mà bạn muốn trình bày trong “Tab Context Menu Tab Area”. Bạn có thể chọn để có “Tab Bar” nó không phải luôn xuất hiện.

Trong “Main Context Menu Tab Area” chọn thành phần mà bạn muốn để được trình bày. Thông báo cài đặt mặc định cho chúng chỉ khi “Tab Bar” bị ẩn. Nếu bạn muốn truy cập vào những items này trong “Main Context Menu” của bạn trong khi Tab Bar đang hiển thị để chọn lại lựa chọn.

Chọn “Allow hiding Back/Forward” sẽ cho bạn chọn lại “Back and/ or Forward” ở trên…

Hoạt động của tab Session History

Click chuột phải trên tab hiển thị “History Sub-menu” đang đợi để sử dụng. thông báo trang hiện thời có check trong không gian của biểu tượng..thật hữu ích nếu bạn có nhiều trang cho những website tương tự mở ra.

Bạn có thể truy cập vào history cho tab từ bên trong cửa sổ trình duyệt. ở đây chúng tôi có khoảng chừng hai đến ba cách tải từ trang web How-to-geek và mọi thứ nhìn có vẻ tốt hơn.

Tab Session History có thể lưu lại những trang bạn hay dùng. Thật dễ dàng để truy cập vào một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn là di chuột vào trình duyệt của bạn.

Vũ lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *