(+84) 463.28.7979

Truy cập và soạn thảo tài liệu online với phần mềm Zoho


Khi có phần mềm như Microsoft Office thì khá là tốt, nhưng có thể bạn phải thường xuyên rời khỏi máy tính của bạn? Và lúc này bạn có thể phải truy cập và làm việc trên tài liệu của bạn bất cứ nơi nào. Lúc này đây, bạn đang sử dụng một trình duyệt Zoho Office Suite Online thì nó là một lựa chọn tốt nhất.

Bạn có gì với Zoho?

Bạn có thể truy cập vào một bộ ứng dụng với sự hợp tác tuyệt vời của Zoho. Với một tài khoản miễn phí có giới hạn về số lượng (người sử dụng, vv) cho các ứng dụng kinh doanh nhưng cho người thường xuyên điều này vẫn có thể rất hữu ích.

Tạo tài khoản Zoho

Để tạo một tài khoản Zoho bạn truy cập vào trang web của Zoho và bạn chỉ cần cung cấp username, email và mật khẩu.

Hoặc bạn có thể tham chiếu từ các site khác với tính năng “Federated Sign In

Khi bạn kết thúc thao tác tạo tài khoản bạn sẽ nhận được một tin nhắn như hình sau. Tại thời điểm này bạn có thể truy cập vào tài khoản của bạn, nhưng để có thể thực hiện được nhiều thao tác hơn nữa thì bạn cần phải active tài khoản của bạn qua email mà Zoho đã gửi cho bạn.

Khi bạn click vào link để active địa chỉ email thì bạn sẽ nhận một cửa sổ yêu cầu bạn nhập mật khẩu mới.

Đây là trang mà bạn sẽ thấy sau khi đăng nhập vào (bạn có thể xem được phiên bản hiển thị trong ảnh chụp ở màn hình đầu tiên trên). Bạn có thể sử dụng giao diện theo tab ở phía trên để thiết lập hồ sơ của bạn, thêm một người dùng pic và điều chỉnh các thiết lập như ngôn ngữ và múi giờ.

Ở bên phải của trang hiển thị ở trên sẽ có một danh sách các ứng dụng để lựa chọn nếu bạn muốn và bắt đầu với các ứng dụng tự.

Pages: 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *