(+84) 463.28.7979

Truy cập lịch sử duyệt web trên Chrome 28 cho iOS


Phiên bản trình duyệt Chrome mới trên iOS cho phép người dùng dễ dàng truy cập hoặc xóa lịch sử duyệt web.

Trình duyệt Chrome cho iOS mới được cập nhật phiên bản mới, Chrome 28. Chrome 28 tích hợp chặt chẽ hơn với các ứng dụng khác của Google. Bản cập nhật cũng cho phép người dùng truy cập lịch sử duyệt web – tính năng trước dây không có cho người dùng iOS.

Dưới đây là cách truy cập lịch sử duyệt web từ trình duyệt Chrome 28 cho người dùng iOS:

Nhấn vào menu Chrome, chọn “History”.

Chrome-1

Bạn có thể xóa từng trang web từ lịch sử duyệt web bằng cách nhấn dấu “X” bên cạnh.

Nếu muốn xóa toàn bộ lịch sử duyệt web, hãy nhấn nút “Clear Browsing Data” ở cuối danh sách lịch sử. Thao tác này cũng làm xuất hiện các lựa chọn cho phép bạn xóa xóa cache; xóa “cookies; xóa dữ liệu trang hoặc xóa những password đã lưu.

Theo Cnet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *