(+84) 463.28.7979

Tuỳ chọn Shutdown, Restart, Sleep, Hibernate trong System Tray của Windows 8


Chúng tôi đã đề cập về việc làm thế nào để truy cập vào shutdown, restart, sleep và các tùy chọn Power khác trong Windows 8 và cũng đề cập đến làm thế nào để thêm các phím tắt để bắt đầu màn hình. NPowerTray là một ứng dụng phần mềm portable miễn phí mới có thêm các tùy chọn Power như shutdown, restart, hibernate, sleep, log off… để vào khay hệ thống trong Windows 8. Điều này có nghĩa rằng bạn có thể dễ dàng truy cập chúng khi làm việc từ Desktop như khay hệ thống là không thay đổi từ Windows 7.

NPowerTrayAbout

Ứng dụng này là portable và không cần cài đặt, chỉ cần chạy ứng dụng và nó sẽ nằm trong khay hệ thống và bạn có thể truy cập các chức năng này từ đây.

NPowerTray

Ngoài ra, ứng dụng còn có tùy chọn đặc biệt như Force Shutdown, Force Reboot, Force Hibernate, Force Sleep, Force Log Off….

NPowerTray hoạt động tốt với Windows 8 cũng như các phiên bản trước đó (cả 32 bit và 64 bit).

Download NPowerTray

Theo Windowsclb.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>