(+84) 463.28.7979

Tùy chỉnh màn hình đăng nhập cho Windows 7


Bây giờ Windows 7 hỗ trợ khả năng thay đổi màn hình đăng nhập mà không sử dụng bất kỳ phần mềm của bên thứ 3 nào hoặc hack. Tính năng này dường như đã được dành cho OEM để tùy chỉnh. Rafael là người được biết đến với phát hành bản vá Blue-Badge được thực hiện việc tìm kiếm lơn. Tùy chỉnh này chỉ hoạt động trên bản 7057 và cao hơn.

Background Background

Toggling là khả năng có thể dễ dàng thay đổi màn hình đăng nhập được thực hiện bằng cách thay đổi giá trị của một khóa Registry.

1. Download file kích hoạt / vô hiệu hóa màn hình đăng nhập tại đây.

Nếu bạn muốn bạn cũng có thể tùy chỉnh bằng thủ công, bạn mở Start menu và gõ regedit và sau đó nhấn Enter.

Bạn tìm đến khóa:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Authentication\LogonUI\Background

Kiểm tra, nếu bạn nhìn thấy khóa DWord có giá trị tên là OEMBackground đã có rồi và giá trị của nó là 1 hoặc nếu không thì bạn click chuột phải trên khoảng trống và tạo ra một DWORD với tên là: OEMBackground và có giá trị là 1.

2. Tùy chỉnh ảnh cho hình nền có thể được đặt trong thư mục sau đây. Hãy nhớ rằng kích thước tập tin phải dưới 256KB.

%windir%\system32\oobe\info\backgrounds

3. Mặc định thì thư mục này vẫn chưa có, trong trường hợp này bạn sẽ phải tìm đến thư mục dưới đây và tạo ra thông tin cho thư mục gốc cho mình.

%windir%\system32\oobe\info\backgrounds

4. Đây là các tên tập tin có thể bạn có thể sử dụng file ảnh của bạn. backgroundDefault.jpg được tải và thiết lập để căng ra để phù hợp với một độ phân giải cụ thể (ví dụ: background1280x1024.jpg cho màn hình của tôi) .

5. backgroundDefault.jpg
6. background768×1280.jpg (0.6)
7. background900×1440.jpg (0.625)
8. background960×1280.jpg (0.75)
9. background1024×1280.jpg (0.8)
10. background1280×1024.jpg (1.25)
11. background1024×768.jpg (1.33-)
12. background1280×960.jpg (1.33-)
13. background1600×1200.jpg (1.33-)
14. background1440×900.jpg (1.6)
15. background1920×1200.jpg (1.6)
16. background1280×768.jpg (1.66-)
17. background1360×768.jpg (1.770833-)

5. Để xem thay đổi có hiệu lực thì bạn chỉ cần log off và sau đó login, thay vào đó hoặc mỗi lần khởi động lại máy tính của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *