(+84) 463.28.7979

Tùy chỉnh thanh PlacesBar trong hộp thoại Open/Save File


Thanh Placesbar nằm ở bên trái mỗi khi bạn mở (Open),  lưu (Save) một tập tin của Windows hay Office chứa đường dẫn đến các thư mục thường xuyên được sử dụng trên hệ thống như Recent Places, Desktop, Libraries, Computer và Network. Chúng giúp bạn tiết kiệm được thời gian và tăng hiệu quả công việc. Tuy nhiên nếu thường xuyên sử dụng các thư mục khác, bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh thanh Placesbar theo một trong hai cách bên dưới

Placesbar

1.Sử dụng Registry

Đầu tiên bạn nhấn tổ hợp phím Windows + R để mở hộp thoại Run, gõ regedit và nhấn Enter để truy cập Registry Editor. Nếu bắt gặp thông báo User Account Control bạn nhấn Yes để tiếp tục

Trong giao diện hiện ra bạn tìm đến khóa sau

HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ comdlg32 \ Placesbar. Nếu hai khóa comdlg32 và Placesbar không có, bạn bắt buộc phải tạo mới chúng.

Để tạo khóa comdlg32, bạn nhấn phải chuột vào khóa Policies và chọn New >> Key và đặt tên là comdlg32. Tiếp theo bạn nhấn phải chuột vào khóa comdlg32 vừa tạo và chọn New >> Key và đặt tên là Placesbar

Bạn sẽ có một cấu trúc như hình sau

Tiếp theo bạn nhấn phải chuột vào khóa Placesbar và chọn New >> String Value và đặt tên là Place0. Bạn có thể tạo ra 5 mục với tên lần lượt là Place0, Place1, Place2, Place3, Place4. Bạn nhấp đôi chuột vào từng mục và thiết lập đường dẫn đến các thư mục mình hay sử dụng. Chẳng hạn bạn thường hay sử dụng thư mục Studying trong ổ đĩa E thì bạn thiết lập đường dẫn là E:\Studying ở phần Value Data. Làm tương tự với các mục còn lại.

Còn đối với các thư mục hệ thống bạn không cần phải thiết lập đường dẫn mà chỉ cần nhập vào các giá trị ứng với từng đường dẫn.Riêng phần thư mục hệ thống bạn nhấp phải chuột vào khóa Placesbar và chọn New >> DWORD (32-bit) Value và cũng đặt tên là Place0, Place1, Place2, Place3, Place4. Xong nhấp đôi chuột vào khóa vừa tạo và nhập vào con số ứng với đường dẫn đến với thư mục bạn đã tạo. Lưu ý bạn chỉ có thể tạo tối đa 5 thư mục.

Bảng các con số đường dẫn đến thư mục hệ thống.

00 – Desktop

01 – Internet Explorer

02 – Start Menu\Programs

03 – My Computer\Control Panel

04 – My Computer\Printers

05 – My Documents

06 – Favorites

07 – Start Menu\Programs\Startup

08 – \Recent

09 – \SendTo

0a – \Recycle Bin

0b – \Start Menu

0c – – logical “My Documents” desktop icon

0d – My Music

0e – My Videos

10 – \Desktop

11 – My Computer

12 – My Network Places

13 – \NetHood

14 – WINDOWS\Fonts

15 – Templates

16 – All Users\Start Menu

17 – All Users\Programs

18 – All Users\Start Menu

19 – All Users\Desktop

1a – \Application Data

1b – \PrintHood

1c – \Local Settings\Application Data 1d – – Nonlocalized startup

1e – – Nonlocalized common startup

1f – Favorites

20 – Temporary Internet Files

21 – Cookies

22 – History

23 – All Users\Application Data

24 – WINDOWS directory

25 – System32 directory

26 – Program files

27 – My Pictures

28 – USERPROFILE

29 – – x86 system directory on RISC

2a – – x86 C:\Program Files on RISC

2b – C:\Program Files\Common

2c – – x86 Program Files\Common on RISC

2d – All Users\Templates

2e – All Users\Documents

2f – All Users\Start Menu\Programs\Administrative Tools

30 – – \Start Menu\Programs\Administrative Tools

31 – Network and Dial-up Connections

35 – All Users\My Music

36 – All Users\My Pictures

37 – All Users\My Video

38 – Resource Directory

39 – Localized Resource Directory

3a – Links to All Users OEM specific apps

3b – USERPROFILE\Local Settings\Application Data\Microsoft\CD Burning

Sau khi hoàn tất bạn vào menu File >> Close để thoát khỏi Registry Editor. Giờ đây mỗi khi bạn Open hay Save một tập tin trong Windows Explorer, thanh Place Bar bên trái sẽ xuất hiện với các đường dẫn mới.

2.Sử dụng tiện ích PlacesBar Editor (http://melloware.com/download)

Giao diện của chương trình gồm một thanh công cụ và hai thẻ chính là Windows và Office.

+ Thẻ Windows: Bạn nhấn vào nút mũi tên sổ xuống ở phần System Folders để chọn lựa các thư mục hệ thống hoặc đánh dấu chọn vào mục Custom, nhấn vào biểu tượng hình thư mục để chọn một thư mục thường hay sử dụng để đưa vào thanh PlacesBar. Giống như cách sử dụng Registry, bạn cũng chỉ có thể chọn tối đa 5 thư mục.

+Thẻ Office: tùy chỉnh lại thanh Placesbar cho các ứng dụng của bộ Microsoft Office 2000/XP/2003/2007. Tại đây bạn đặt tên cho thư mục ở phần Folder Name và nhấn vào nút có biểu tượng hình thư mục để chọn thư mục thường hay sử dụng. Đặc biệt những thư mục này sẽ được thêm vào phần Favourites và cũng sẽ hiển thị trong Windows Explorer

Sau khi hoàn tất các thay đổi, bạn nhấn nút Save để lưu lại. Ứng với mỗi thẻ Windows và Office bạn đều phải nhấn Save và nhấn OK ở thông báo PlacesBar changes made successfully. Để khôi phục trạng thái mặc định bạn nhấn vào nút Defaults và nhấn Yes ở thông báo hiện ra.

Dưới đây là kết quả sau khi thực hiện:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *