(+84) 463.28.7979

Ứng dụng Paypal cho Android


Cá nhân, tôi nghĩ rằng các ứng dụng Paypal cho Android hiện đang là một trong những thiết kế tốt nhất có sẵn trên nền tảng này, tuy nhiên điều đó không có nghĩa là nó không thể thay đổi. Thiết kế hiện tại được thiết kế rõ ràng với iOS, sử dụng kết cấu cũ và màu nâu nhìn sang trọng. Moe Slah đã tạo ra khái niệm này, trong đó sử dụng màu sắc đơn giản để làm cho một ứng dụng cực kỳ đơn giản và dễ sử dụng tìm kiếm.

Paypal-Android

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>