(+84) 463.28.7979

UnThreat AntiVirus Professional 4.2.27.11279


UnThreat AntiVirus là tổng số bảo vệ máy tính của bạn phần mềm diệt virus. Phần mềm này được đưa ra như là một gói bảo vệ đầy đủ: công cụ chống virus, chống spyware, tường lửa thông minh và các thành phần chống thư rác bảo vệ bạn và máy tính của bạn chống lại phần mềm độc hại và các mối đe dọa như đề án lừa đảo, bí mật đánh cắp dữ liệu nhạy cảm và virus lây lan qua trang web cập nhật được tự động và trên một cơ sở thường xuyên để bảo vệ tốt hơn và tiện lợi của người sử dụng.Ngoài ra, ứng dụng bảo mật này cũng có tính năng một thành phần tường lửa tích hợp sẽ bảo vệ máy tính của bạn chống lại các mối đe dọa mạng và Internet .

UnThreat-AntiVirus

Dưới đây là một số tính năng chính của “UnThreat AntiVirus chuyên nghiệp”

: · Nhà nước-of-the-nghệ thuật-Anti-Virus động
cơ · Anti-Spyware bảo
vệ · Thư sạch
hơn · Script máy quét và
chặn ·
Firewall · Web bảo vệ các mối đe dọa
bảo vệ · Rootkit / Hook
bảo vệ · ActiveX màn hình
· Windows khởi động và bảo mật đăng nhập
máy quét Registry
Mạng lưới bảo vệ

Yêu cầu:

· RAM: ít nhất 512 Mb
Dung lượng đĩa trống: ít nhất 100 Mb

Hạn chế:

· 30 ngày thời gian dùng thử

Download trial version

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>