(+84) 463.28.7979

Upload dữ liệu vào Google Docs chỉ bằng kéo thả


Có không thiếu các công cụ máy tính để bàn để tải tài liệu lên Google Docs, vấn đề chỉ là họ sẽ ngừng làm việc sau một thời gian. Với GDocsUploader thì khác bởi vì nó không có hạn chế nó đòi hỏi Adobe Air và hỗ trợ tất cả các định dạng mà Google Docs có thể hỗ trợ. Có hỗ trợ kéo thả với giao diện nhỏ gọn làm cho nó dễ dàng để sử dụng hơn.

Chỉ cần kéo và thả bất kỳ tập tin hỗ trợ và nó sẽ nhắc bạn đăng nhập vào Google Docs, khi thực hiện, nó sẽ tự động tải lên các tập tin cho bạn. Tốc độ cũng đáng kể nhanh hơn so với các ứng dụng khác và sẽ không gặp khó khăn tại 50%.

UploadFilestoGoogleDocs

Đây là một công cụ hoạt động trên cả nền tảng Windows, Linux và Mac. Chúng tôi thử nghiệm nó trên Windows 7 32-bit.

Download GDocsUploader

Theo WindowsClb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>