(+84) 463.28.7979

USB Webmail Notifier – Thiết bị thông báo khi có thư đến


Đôi khi có nhiều bức thư quan trọng cần được đọc và trả lời ngay nhưng vì công việc, bạn không thể lúc nào cũng thường trực trên ứng dụng mail để biết có thư mới gửi đến.

Một thiết bị với cổng kết nối USB sẽ phát ra âm thanh giúp thông báo cho bạn ngay khi trong hòm thư có thư mới. Nhờ đó bạn vừa có thể làm những công việc khác, vừa biết được mọi “diễn biến” trong hòm thư của mình.

USB Webmail Notifier

Đây là sản phẩm của công ty có trụ sở tại Trung Quốc tên là Dream Cheeky. Vì được dùng cho việc thông báo thư mới nên nó có thiết kế tương tự một phong thư và xuất hiện dưới 4 phiên bản màu sắc khác nhau, trắng, xanh lá, xanh dương và đỏ. Thiết bị này không dùng pin bởi nó nối trực tiếp và dùng nguồn điện từ máy tính. Webmail Notifier sẽ kết nối tới hòm thư của bạn và giúp thông báo ngay khi có thư mới trong hộp thư đến bằng việc phát ra âm thanh cảnh bảo. Nó có thể làm việc với Gmail, Yahoo Mail Plus, Outlook Express trên giao thức POP3. Đáng tiếc là Webmail Notifier chỉ làm việc trên các máy chạy Windows, chứ chưa hỗ trợ Mac OS. Nếu bạn quan tâm có thể xem thêm tại đây.

Một số hình ảnh:

USB Webmail Notifier

USB Webmail Notifier

Theo TT/Aving

Đôi khi có nhiều bức thư quan trọng cần được đọc và trả lời ngay nhưng vì công việc, bạn không thể lúc nào cũng thường trực trên ứng dụng mail để biết có thư mới gửi đến.

Một thiết bị với cổng kết nối USB sẽ phát ra âm thanh giúp thông báo cho bạn ngay khi trong hòm thư có thư mới. Nhờ đó bạn vừa có thể làm những công việc khác, vừa biết được mọi “diễn biến” trong hòm thư của mình.

USB Webmail NotifierĐây là sản phẩm của công ty có trụ sở tại Trung Quốc tên là Dream Cheeky. Vì được dùng cho việc thông báo thư mới nên nó có thiết kế tương tự một phong thư và xuất hiện dưới 4 phiên bản màu sắc khác nhau, trắng, xanh lá, xanh dương và đỏ. Thiết bị này không dùng pin bởi nó nối trực tiếp và dùng nguồn điện từ máy tính. Webmail Notifier sẽ kết nối tới hòm thư của bạn và giúp thông báo ngay khi có thư mới trong hộp thư đến bằng việc phát ra âm thanh cảnh bảo. Nó có thể làm việc với Gmail, Yahoo Mail Plus, Outlook Express trên giao thức POP3. Đáng tiếc là Webmail Notifier chỉ làm việc trên các máy chạy Windows, chứ chưa hỗ trợ Mac OS. Nếu bạn quan tâm có thể xem thêm tại đây.

Một số hình ảnh:

USB Webmail Notifier

USB Webmail Notifier

Theo TT/Aving

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>