(+84) 463.28.7979

Vai trò của phím Windows trên Keyboard?


Phím Windows thường được thiết kế nằm giữa 2 nút rất hay được sử dụng trên bàn phím là Ctrl và Alt. Phím Windows có những tính năng hết sức tiện dụng, thú vị:
Keyboard windows

Windows: mở Start Menu (đây là tính năng được nhiều người biết đến nhất).
Windows + L: khóa máy tính ngay lập tức (tương ứng với việc vào Start Menu, chọn Lock).
Windows + R: Bật hộp Run (để truy cập các file, máy tính trong mạng lan, cmd…).
Windows + D: Ẩn tất cả các cửa sổ.
Windows + M: ẩn một cửa sổ ứng dụng. Bạn có thể sử dụng Windows + Shift + M để làm nó lớn trở lại.
Windows + Break (Pause/ Break): hai phím được coi là “vô dụng” kết hợp với nhau sẽ giúp bạn mở cửa sổ thông tin máy tính.
Windows + F: Mở cửa sổ tìm kiếm.
Windows + 1 số bất kỳ (từ 1 ~ 9): hiện cửa sổ ứng dụng tương ứng với vị trí của nó trên Taskbar.
Windows + G: Mở tất cả các Gadgets.
Windows + mũi tên lên: Maximise cửa sổ hiện thời.
Windows + mũi tên xuống: Minimise cửa sổ hiện thời.
Windows + mũi tên trái: Chuyển cửa sổ hiện thời sang trái.
Windows + mũi tên phải: Chuyển cửa sổ sang phải.
Windows + +: Zoom vào bất cứ vị trí nào trên màn hình.
Windows + -: Zoom out.
Windows + U: Mở cửa sổ Ease of Access Center.
Windows + E: Mở cửa sổ quản lý file của Windows
Windows + Tab: Mở tính năng Flip 3D của Windows 7.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *