(+84) 463.28.7979

Việt Nam hưởng ứng ngày IPv6 thế giới


Nhằm hưởng ứng ngày IPv6 thế giới (8/6), VNNIC đã đề nghị các ISP cần nhanh đăng ký tham gia hưởng ứng, kích hoạt hệ thống IPv6 trên hệ thống của mình.

IPv6

Theo VNNIC, để hưởng ứng ngày này cũng như góp phần thúc đẩy việc triển khai thế hệ địa chỉ IPv6 tại Việt Nam, các ISP trong nước cần nhanh chóng thiết lập kết nối tới mạng thử nghiệm IPv6 quốc gia (do VNNIC đang quản lý), đồng thời triển khai các hành động cụ thể như đăng ký tham gia hưởng ứng Ngày IPv6 Thế giới (thủ tục đăng ký tham gia thực hiện tại Website: http://isoc.org/wp/worldipv6day/how-to-join chi tiết tổ chức triển khai thử nghiệm cho Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương được hướng dẫn tại: http://www.apnic.net/publications/news/2011/ipv6-tracker ) và  kích hoạt IPv6 trên hệ thống của mình, khai báo bàn ghi AAAA cho các Website chính, đăng ký kết nối IPv6 và sử dụng các dịch vụ trên nền IPv6 trong nước và quốc tế. Đồng thời, các ISP cần lên kế hoạch tuyên truyền, quảng bá cho khách hàng, người sử dụng trong mạng của mình các thông tin này.

Đến thời điểm hiện tại, mới chỉ 2 ISP của Việt Nam thông báo tới VNNIC đăng ký tham gia hưởng ứng ngày IPv6 thế giới là Công ty Cổ phần dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài gòn (SPT) và Công ty Cổ phần Netnam.

Mọi thông tin chi tiết và các hướng dẫn chi tiết xin tham khảo tại tại Website của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia: http://IPv6TF.vn

Ngày 08/06/2011 tới đây, Internet Society sẽ phát động tổ chức sự kiện Ngày IPv6 Thế giới. Trong ngày này, các nhà cung cấp dịch vụ Internet hàng đầu thế giới (Facebook, Google, Yahoo, NTT…) cùng với các nhà cung cấp dịch vụ phân phối nội dung lớn (Akamai, Limelight Networks…) sẽ tổ chức cung cấp dịch vụ qua mạng IPv6 trong vòng 24h (00.00 UTC – 23.59 UTC).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *