(+84) 463.28.7979

Video Tizen 1.0 Larkspur trên thiết bị tham chiếu của Samsung


Tuần trước chúng ta đã được xem những hình ảnh đầu tiên của Tizen OS chạy trên thiết bị tham chiếu của Samsung. Và tuần này, chúng ta có video trình diễn phiên bản 1.0 Larkspur của thiết bị này. Điểm qua đoạn phim có thể thấy hệ thống hoạt động khá trơn tru tuy đôi chỗ có trễ một chút như contact hay dialler.
Về giao diện, do Samsung là một trong hai đơn vị phát triển chính (bên cạnh Intel), nên nhìn chung Tizen kế thừa TouchWiz trên Android của Samsung khá nhiều, từ khu vực thông báo sổ xuống, giao diện đa màn hình chủ cho đến trình gọi số, ứng dụng danh bạ và các nút chuyển đổi trạng thái Wifi, Bluetooth… Điểm đặc biệt của Tizen qua thiết bị này là toàn bộ các ứng dụng nòng cốt đều dựa trên công nghệ HTML5. Ngoài ra, thiết bị cũng hỗ trợ tethering, công nghệ NFC giao tiếp tầm ngắn và khá nhiều các dịch vụ xã hội như đồng bộ danh bạ với tài khoản Google, Twitter, Facebook hay upload nội dung lên các dịch vụ như Picasa và Youtube. Về trình duyệt trên thiết bị, trải nghiệm cho thấy khá mượt mà. Điểm số tương thích HTML5 cũng đạt khá cao, 408 điểm + 15 điểm thưởng, trên thang đo 500 của The HTML5 Test. Bên cạnh đó, trình duyệt cũng hỗ trợ điều khiển bằng gesture chuyển qua lại giữa các trang web đang mở.
Một lần nữa cần nhắc lại rằng đây một thiết bị mẫu lại chạy một hệ điều hành mới mẻ, nên tốc độ hoạt động cũng như trải nghiệm không thể hoàn hảo được. Khi được thương mại hóa, có lẽ chúng ta sẽ có một thiết bị tốt hơn thiết bị này.
Nguồn: HandheldBlog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>