(+84) 463.28.7979

Vô hiệu hoá các ứng dụng lúc khởi động


Theo thời gian thì sẽ không thể tránh khỏi hệ thống của bạn sẽ tích lũy nhiều ứng dụng để tải mỗi khi bạn khởi động máy tính của bạn. Nhiều người trong số các bạn cần hoặc muốn, chẳng hạn như chống virus bảo vệ, tuy nhiên có nhiều ứng dụng vô dụng mà nó sẽ làm chậm hệ thống mỗi khi bạn khởi động máy tính của bạn.

Tuy nhiên, có một công cụ rất dễ dàng mà bạn có thể sử dụng để kiểm tra và ngăn chặn điều này xảy ra.

Gõ “msconfig” trong Start menu Search hoặc trong cửa sổ “Run” (Ctrl +R).

Startup-Application

Trong cửa sổ thuộc tính của “Services >> startup

Startup-Application

Bạn sẽ thấy một danh sách các ứng dụng mà mỗi khi khởi động máy tính của bạn nó đều được start. Bỏ chọn ở mỗi danh dách và ngăn không cho nó khởi động ở lần sau khi bạn khởi động máy tính của bạn, một khi bạn đã xong nhấp “ok”. Bạn có thể cần phải nghiên cứu từng mục trong danh sách này trước khi gỡ bỏ nó, như một số các bạn vẫn sẽ muốn tải. Trong ví dụ này, chỉ có 6 trong số 19 mục đã thực sự cần thiết (và điều này là trên một máy tính tương đối sạch!).

Nếu bạn không chắc chắn trong đó tên tập tin được loại bỏ an toàn, xin hỏi trong diễn đàn của chúng tôi (liên kết ở đây). Nếu máy tính của bạn mất nhiều thời gian để khởi động sau đó bạn có thể nhận thấy một cải tiến lớn bằng cách làm sạch danh sách này. Như mọi khi, hãy chắc chắn để làm cho một hệ thống điểm khôi phục trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi, vì điều này sẽ cho phép bạn phục hồi các hệ thống một cách nhanh chóng trong trường hợp có vấn đề.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>