(+84) 463.28.7979

Vô hiệu hóa chức năng chỉnh lại kích thước của cửa sổ Web site trong Firefox


Gần đây bạn có thể phải thường xuyên phải phản ứng với hacker nhưng bỏ nó là một việc hết sức quan trọng đó làm thế nào để dừng việc điều chỉnh kích thước web site trên trình duyệt của bạn.

Mở cửa sổ Firefox Options và click trên Content.

Click trên nút Advanced qua “Enable Javascrip và bạn sẽ nhìn thấy hộp thoại “Advanced JavaScript Setting”.

ở đây tôi vừa bỏ đi chọn “ Move or resize existing windows” và bạn có thể chạy.

Vũ Lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *