(+84) 463.28.7979

Vô hiệu hoá Global Menu trong Ubuntu 11.10 Oneiric Ocelot


Global Menu là thanh trình đơn chia sẻ global của tất cả các ứng dụng được đưa ra trong phiên Desktop Unity. Nhưng đôi khi Global Menu có thể gây phiền nhiễu bởi vì nó thay đổi trình đơn tích hợp trong giao diện chính của ứng dụng Panel Gnome. Trong bài này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách làm thế nào để vô hiệu hóa menu toàn cầu trong Ubuntu 11.10 Oneiric Ocelot

global_menu

Để vô hiệu hoá Global menu, bạn chạy dòng lệnh sau:

sudo apt-get remove appmenu-gtk3 appmenu-gtk appmenu-qt

Khi dòng lệnh được thực thi xong, bạn cần phải khởi động lại hệ thống để xem thay đổi. Sau khi thực hiện, các trình đơn ứng dụng cổ điển được kích hoạt như trong ảnh chụp màn hình dưới đây.

global_menu

Nếu trong trường hợp bạn muốn lấy lại Global menu, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

sudo apt-get install appmenu-gtk3 appmenu-gtk appmenu-qt

Đây là cách bạn có thể vô hiệu hoá Global menu trong Ubuntu 11.10 Oneiric Ocelot.

Enjoy!

Theo WindowsClb.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>