(+84) 463.28.7979

Vô hiệu hoá hoặc tắt tính năng SmartScreen Filter trong Windows 8


SmartScreen filter là một cơ chế bảo vệ trong Windows 8, mà không cho phép các ứng dụng của bên thứ ba  chạy trên Windows. Cơ chế này đã hiện diện trong Microsoft Internet Explorer và điều này đã được mở rộng cho Windows 8. Cơ chế này lần lượt ngăn chặn malware và các ứng dụng lừa đảo khác tự động chạy và cài đặt trên Windows 8. Nhưng cũng giống như bất kỳ tính năng khác, điều này cũng có thể bị vô hiệu hóa hoặc tắt trong trường hợp bạn cảm thấy nó là không cần thiết.

Thông thường, khi bạn chạy một ứng dụng của bên thứ ba, bạn nhận được thông báo sau đây từ SmartScreen filter.

SmartScreen Filter

Nếu bạn có ý định chạy ứng dụng này, bạn có thể bỏ qua điều này bằng cách nhấp vào liên kết More Info và sau đó chọn nút Run trong màn hình.

SmartScreen Filter Windows 8

Mặc dù đây chỉ là tạm thời vô hiệu hóa, bạn có thể thường xuyên làm điều đó từ Control Panel. Mở Control Panel trong Windows 8 (gõ Control Panel từ menu Start) và di chuyển đến tuỳ chọn System and Security.

SmartScreen Filter Windows 8

Tiếp theo, bạn di chuyển vào Action Center trong System and Security.

SmartScreen Filter Windows 8

Bên trong cửa sổ Action Center, bạn click vào liên kết “Change Windows SmartScreen settings”

SmartScreen Filter Windows 8

Cửa sổ Windows SmartScreen xuất hiện, bạn có thể dễ dàng vô hiệu hoá Windows SmartScreen

SmartScreen Filter Windows 8

Chú ý: Như một biện pháp bảo vệ, chúng tôi khuyên bạn nên bật bộ lọc màn hình thông minh vì nó sẽ ngăn chặn phần mềm độc hại tự động thực thi trên máy tính của bạn.

Theo Windowsclb.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>